Utblick 2016 – uppmärksamhet på tre trender

(KRÖNIKA) Tekniken är en av de mest kraftfulla drivkrafterna bakom affärsutveckling. Åsa Arvidsson, vd Avanade Sverige, fäster i sin utblick för 2016 uppmärksamhet på tre trender. De är medarbetarnas upplevelser, en blandad arbetsstyrka och ett genombrott för sakernas internet.

Medarbetarnas upplevelse –

I ett digitaliserat tjänstesamhälle lägger vi mer vikt på möjligheten att utvecklas i våra arbetsroller än enbart på ersättning i form av pengar. I en hårdnande konkurrens om kompetens kommer potentiella kollegor välja bort de företag där de måste lägga mer tid på interna oflexibla processer och krångliga IT-system.

affärsutveckling
Åsa Arvidsson VD Avanade Sverige

För att behålla och attrahera personal som kan göra en digital förändringsresa, behöver vi fundera på medarbetarnas upplevelser och deras utveckling i större utsträckning än tidigare.

Det har det amerikanska företaget AirBnB, som erbjuder en marknadsplats för boendeförmedling tagit fasta på. Man har bytt titel på sin Chief HR Officer till Chief Employee Experience Officer.

I Sverige ser vi en tydlig trend bland våra kunder och partners att upplevelsen av att vara anställd blir central vid införandet av nya verktyg på arbetsplatsen.

En blandad arbetsstyrka

Ett viktigt steg för att förbättra  medarbetarnas upplevelse är att automatisera manuella och vanligtvis tråkiga processer. År 2016 är året då företag börjar acceptera en blandad arbetsstyrka. Den består av människor, data och intelligent programvara som arbetar tillsammans och formar det som av Gartner kallas algoritmekonomin.

Med intelligenta algoritmer kommer flera av våra nya kollegor bestå av digitala hjärnor som tar de enklare besluten själva och hjälper oss förbereda de mer komplexa.

Vi människor med analoga hjärnor erbjuds möjlighet att i högre grad fokusera på affärskritiska frågor och innovation.

En global undersökning Avanade genomfört visar att utvecklingen kommer leda till att 91 procent av dagens tonåringar får nya roller och arbetsuppgifter som inte existerar idag.

Sakernas internet

I en värld av upplevelser och intelligenta algoritmer kommer Sakernas internet – eller ”Internet of Things” att spela en betydande roll. Uppkopplade hem, uppkopplade fabriker och uppkopplade bilar. Listan på analoga saker som blir digitala kan göras lång.

Under 2016 kommer vi att få se en evolution där ”saker på internet” blir ”saker med intelligens”. Saker som, likt Teslas självkörande bilar, tar egna beslut baserade på fysiska intryck, databaserad erfarenhet och smarta algoritmer.

Avslutningsvis vill jag peka på samverkan mellan dessa tre trender. Som exempel kan nämnas den lösning Avanade utvecklat för att översätta stora mängder data som samlats in från olika system och enheter till beslut om hur grödor bör odlas.

En lösning där det faktiskt går att effektivisera och underlätta arbetet för tusentals bönder bygger på samverkan mellan årets tre heta trender. Den möjliggörs genom en syntes av bilder som tagits med drönare, samarbete mellan människor och datorer, motiverade medarbetare som utvecklar insikter om lösningar med hjälp av sakernas internet och smarta algoritmer med fokus på användaren.

Sammantaget resulterar detta  i förslag som i sin tur leder till konkreta beslut om var och när växter bör odlas. 2016 är året då vi allt oftare inom skiftande organisationer arbetar  för att skapa ett sammantaget värde av dessa tre trender.

Åsa Arvidsson, vd Avanade Sverige

 

Post Comment