Hem Teknik Utmaningar för företag 4.0: När världsmarknaden blir en riskfaktor

Utmaningar för företag 4.0: När världsmarknaden blir en riskfaktor

Publicerat av: Redaktionen

Den ökande digitaliseringen har fört med sig nya möjligheter.

Utmaningar för företag 4.0: När världsmarknaden blir en riskfaktor 3Hård konkurrens och mättade marknader har motiverat företag att öppna nya produktionsanläggningar utomlands, inte minst i tillväxtländer. Att förvärva bolag som redan är aktiva på de nya tillväxtmarknaderna är också något som många företag strävar efter.

Givet upphandlingen på internationella marknader vill företagens beslutsfattare framför allt minska inköpskostnaderna för råmaterial. Även vid omlokalisering av tillverkningsverksamhet ligger fokus på att minska produktionskostnaderna. Tidigare regionala aktörer utvecklas därför till dynamiska globala aktörer.

Tillväxtmarknader hotas av terror

Globaliseringen leder bevisligen till ett allt starkare nätverk av privata och statliga aktörer. Samtidigt har kraven på logistiken och även på företagssäkerheten höjts. Internationellt verksamma företag och koncerner verkar nämligen även i mindre säkra områden i världen.

Officiell statistik visar att organiserad brottslighet och terrorism har nått nya rekordnivåer på många av dessa tillväxtmarknader. Heidelberg Institute for International Conflict Research publicerade i mars 2020 sin årliga studie om globala konflikter. Enligt studien fanns det 358 konflikter runt om i världen 2019.

Säkerhetsrisker ökar globalt

Även oberoende internationella organisationer som Amnesty International varnar för trenden mot att säkerhetsriskerna ökar i omfattning. Företag utsätts de facto för allt större osäkerhet och risker. I samband med detta berörs alla som är involverade i företaget:

 • Bolagspartners
 • Anställda
 • Inhyrd arbetskraft
 • Gäster
 • Kunder

Frågan om skydd och säkerhet berör alla på företaget.

Den som är en del av företagsprocesserna måste alltså även inkluderas i säkerhetsprocessen. Det förutsätter att alla ansvariga informeras och kräver överenskommelser som säkerställer att processerna följs. Detta omfattar tilldelningen av åtkomstbehörigheter och en dynamisk förändringshantering om kraven på säkerhet ska kunna mötas – särskilt utomlands.

Strategier för företagssäkerhet

Principiellt är säkerhet en ledningsfråga – företagsledningen är i själva verket juridiskt skyldig att hantera frågan. Ledningen ansvarar för skador som uppstår inom ramen för arbetarskydd och förebyggande av olyckor. Varje företag behöver således en konkret säkerhetsplan.

Sådana detaljerade dokument innehåller information om planeringen av kommande säkerhetsåtgärder, men beskriver också företagets befintliga säkerhetsstandarder. För en lyckad implementering krävs gedigna juridiska kunskaper – företagssäkerhet är nämligen en strategisk utmaning, inte minst med tanke på kunderna.

Oavsett om det gäller kriser eller ekonomisk brottslighet som cyberattacker, så kommer ogynnsamma ramvillkor att försvåra affärerna och bromsa den ekonomiska utvecklingen i de berörda länderna. Det är också anledningen till att andelen av befolkningen som är villiga att migrera ökar där.

Utmaningar för företag 4.0: När världsmarknaden blir en riskfaktor 4

Bild 1: Grafik från Heidelberger Institute for International Conflict Research: Regionen med flest krig 2019 var Mellanöstern och Nordafrika.

För att möta identifierade risker och upprätthålla affärerna på den internationella marknaden även under riskabla förhållanden, har globalt verkande företag utvecklat centrala säkerhetsfunktioner. I högriskområden samarbetar dessa till exempel med externa säkerhetsexperter från branscher som resesäkerhet, fysiskt skydd och personskydd. Förebyggande åtgärder av den här typen leder oundvikligen till stora kostnader.

Terror skadar globala marknader

Säkerhetsrisker märks även på finansmarknaderna i form av kursförluster. Aktuella studier bekräftar att osäkerhet nästan alltid resulterar i sämre prognoser och därmed till minskad verksamhet i företagen.

Ett historiskt exempel är terrorattackerna den 11 september, då båda World Trade Center-tornen i New York förstördes. Nästan 3 000 människor miste livet, men även den ekonomiska förlusten var enorm. En följd blev förstärkta säkerhetsrutiner vid USA:s gränser, och emotionellt upplevde folket en stor otrygghet.

Coronapandemin får världen att hålla andan

Pandemin orsakad av covid-19 är ett talande exempel på hur säkerhetsrisker påverkar människor och deras ekonomiska situation. Världsomfattande nedstängningar på grund av coronaviruset drar med sig företag på alla kontinenter in i krisen. Chefer i olika branscher står även idag under enorm press. Som det verkar överlever främst de företag vars ledning

 • bildar en krisgrupp, eventuellt med externa rådgivare
 • löpande identifierar relevanta fakta
 • tänker i scenarion och alternativa lösningar
 • agerar med transparens
 • är närvarande och använder en tillförlitlig informationskälla.

För ett företags fortlevnad i coronatider var och är det avgörande

 • om ofiltrerad information om affärsverksamheten överförs i realtid, t.ex. av försäljningschefen
 • om kommunikationskanaler definieras för att undvika rykten
 • om krisgruppen tydligt formulerar personal- och hälsofrågor, så att åtgärder såsom ansiktsmasker och hygienrutiner kan vidtas i tid.

Här spelar även IT-infrastrukturen på ett företag en avgörande roll: de ansvariga måste säkerställa att all IT fungerar när medarbetarna ska jobba hemifrån.

Även hamnar behöver skydd

Globalisering innebär alltid ett ökat varuflöde, vilket gör att säkerhetsriskerna kan tillta ytterligare. Hamnar som knutpunkt inom internationell handel innebär en stor utmaning för säkerhetsmyndigheterna. Nyckelbegrepp är smuggling, i synnerhet människosmuggling, och risken för terrorattacker. För att skydda hamnarna har därför ”International Ship and Port Facility Code (ISPS-koden)” införts globalt.

Behovet av säkerhet för företag kommer att vara en viktig fråga i framtiden. Det är experterna eniga om. Säkerhetsbranschen sticker därmed ut som en viktig framtidsbransch. Här blir sektorer som säkerhetstjänster, elektroniska säkerhetssystem samt informations- och kommunikationssäkerhet extra betydelsefulla.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>