Utmaningar och möjligheter med SD-WAN – Whitepaper

IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks visar i en global undersökning att nära hälften av de medverkande företagen inom det närmaste året räknar med att införa en SD-WAN-lösning.

Utmaningar och möjligheter med SD-WAN – Whitepaper 1
Barracudas whitepaper beskriver utvecklingen med såväl utmaningar som möjligheter när det gäller att snabbt, säkert och kostnadseffektivt flytta sin IT-miljö till molnet.

Samtidigt säger sig fler än sju av tio nordiska företag ha otillräcklig kunskap och utbildning inom området.

Barracudas whitepaper beskriver utvecklingen med såväl utmaningar som möjligheter när det gäller att snabbt, säkert och kostnadseffektivt flytta sin IT-miljö till molnet.

– Rätt införd ska en SD-WAN-lösning kunna bidra till en hög IT-säkerhet. Det handlar även där om att öka kunskapen bland användarna, men också om att de flesta SD-WAN-lösningar behöver kompletteras med andra säkerhetslösningar för att möta hotbilden. I dag finns det en utbredd och felaktig uppfattning att en SD-WAN-lösning i sig omfattar all den säkerhet som krävs, kommenterar Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

SD-WAN står för Software-Defined Networking – Wide Area Network, det vill säga ett mjukvarudefinierat icke-lokalt nätverk.