Uttalande om DRUPA 2021

Konica Minolta Business Solutions Europe har idag meddelat sitt beslut om att dra sig tillbaka från sitt deltagande på DRUPA 2021 och väljer vägen för nya, skräddarsydda format för att samverka med och engagera kunder.

Uttalande om DRUPA 2021 1
Konica Minolta HQ

Marknadsledaren inom production printing, sedan i mer än ett decennium (InfoSource), har idag tillkännagett sitt beslut att dra sig tillbaka från DRUPA 2021. Företaget har redan tagit in på vägen för nya, skräddarsydda och digitala eller hybridformer för samverkan och engagemang med sina målgrupper och kommer att driva dessa nya former av engagemang vidare.

“Vi tror fortfarande mycket på kraften i personliga relationer och naturligtvis kraften att se vår portfölj och beröra tryckprodukterna från våra pressar och utvärderar de potentiella kombinationerna av virtuella och verkliga koncept. Att ställa ut på DRUPA eller någon annan mässa just nu känns dock inte rätt för oss sett till den rådande världssäkerheten.”

“Saker och ting är för oförutsägbara. Vår högsta prioritet är alltid att se till att våra kollegor, kunder och alla deras familjer är säkra och friska. Och medan coronavirus-pandemin fortsätter att sätta globala hinder har vi fattat ett beslut att dra tillbaka vår fysiska närvaro från DRUPA, liksom andra föreställningar under överskådlig framtid”.

Olaf Lorenz, General Manager International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH