Vad kan företag vinna på SD-WAN?

[KRÖNIKA] I takt med att företag vill bli mer kundcentrerade och lyhörda för kundernas villkor och önskemål ställs allt högre krav på smidig och användarvänlig digital teknik.

Vad kan företag vinna på SD-WAN? 1
Carl Hansson, Pre-Sales Solution Partner på Orange Business Services

Från företagens perspektiv måste detta uppfyllas på ett effektivt och smidigt sätt utan att kostnaderna stiger. Ett av de viktigaste stegen för att uppnå detta är att skapa ett programvarustyrt och automatiserat tillvägagångssätt för företagsnätverket, vilket i reell mening är det som heter SD-WAN.

Den digitala transformationen driver på anammandet av SD-WAN. Många företag försöker utnyttja alla fördelar med digital transformation, molntjänster, dataanalys, mobilitets- och samarbetsverktyg för att möjliggöra kreativitet och innovation i det egna företaget. Idag måste SD-WAN fungera som en förlängning av SDN för att koppla samman datacenter, lokalkontor och offentliga molnlösningar över alla typer av WAN-anslutning.

På Orange Business Services har vi ett stort fokus på att skapa nätverk utifrån förutspått användarbehov, för att förbättra säkerheten, kundnöjdheten och verksamhetens kontinuitet. Vi använder därför SD-WAN-teknik för att skapa säkra hybriduppkopplingar för företag över alla transportnätverk, inklusive MPLS, internet och satellit, med en centraliserad hantering i realtid av nätverksfunktioner samt policyinställningar och synlighet av applikationer.

SD-WAN gör det möjligt för företag att möta de ständigt ökande kraven gällande moln, bandbredd och internetuppkoppling på ett effektivt och säkert sätt. SD-WAN innebär också förbättrad prestanda, oavsett om det levereras från molnet eller från företagets datacenter.

Siemens en av flera som byter till SD-WAN

Industri 4.0, eller det som även kallas den fjärde industriella revolutionen, är en samlande term för en rad tekniker och koncept inom automation, processindustriell IT och tillverkningsteknik. För att företag ska kunna förbättra sina processer inom området och kunna dra nytta av ytterligare digitalisering krävs det en ökad prestanda i företags kommunikationsinfrastruktur. Siemens är ett exempel på ett företag som har valt vårt SD-WAN-baserade nätverk för att säkert och effektivt koppla samman 1500 platser i 94 länder. Denna lösning kommer innebära att Orange Business Services migrerar hela Siemens globala infrastruktur till ett dynamiskt och flexibelt SD-WAN-nätverk som kommer att koppla samman molnapplikationer och IoT-enheter. Genom att nätverksdesign och underhåll konsoliderats hos en enda leverantör kommer komplexiteten att minska och applikationernas prestanda och smidighet att öka ytterligare.

Som företag med en banbrytande roll inom innovation och teknik ställde Siemens givetvis höga krav på detta projekt. Kombinationen av Orange Business Services specialisering inom robusta och sömlösa globala nätverkstjänster och en innovativ lösningsinriktad metod gör att vi kan erbjuda den end-to-end expertis som krävs för att effektivt implementera ett projekt av denna storlek. Siemens är heller inte ensamma om att investera i SD-WAN – Gartner förutspår utgifterna för SD-WAN-lösningar kommer öka från 129 miljoner dollar 2016 till 1,3 miljarder dollar 2020.

Carl Hansson, Pre-Sales Solution Partner på Orange Business Services