Vad kvinnor vill ha på nätet

[KVINNOR PÅ KANALEN] Allt ifrån evolutions- och beteendevetare till romantiska komedier har gjort mer eller mindre lyckade försök att besvara den stora, och inte sällan kontroversiella, frågan – vad är det kvinnor vill ha?

Men bara för att det inte finns ett entydigt svar betyder det inte att vi ska försöka. Varje seriöst företag arbetar med att lära känna sina användare och kunder för Vad kvinnor vill ha på nätet 1att kunna förbättra konsumentupplevelsen. Som ett led i det arbetet kan vår nya undersökning, Content Moments, hjälpa till att göra just detta genom att påvisa vad, i detta fall kvinnor, intresserar sig för och hur de interagerar med innehåll på nätet.

Det är svårt att överdriva vikten av att sätta kvinnliga konsumenter i spetsen för marknadsföringsaktiviteter. Historiskt sett har det ofta ansetts vara kvinnans huvudsakliga roll att ta hand om hushållet, något som bidragit till att kvinnor ansetts ha en naturlig relation till konsumtion. Idag, då kvinnor har tillgång till högre utbildningar, karriärer och generellt fler livsval blir relationen ännu viktigare eftersom kvinnors besluts- och spenderingskraft påverkats positivt i takt med den övriga utvecklingen. Kvinnor ligger för närvarande bakom 70-80 procent av alla konsumentinköp och har en global inkomst som uppskattas till svindlade 18 biljoner (18 miljoner miljarder) dollar 2018*. Det är inte förvånande att varumärken ser behovet av att engagera kvinnor på deras villkor. Frågan är; hur fångar varumärken uppmärksamhet på bästa sätt?

AOLs undersökning Content Moments, syftar till att få en inblick i vad olika målgrupper vill ha, bl.a. kvinnor. Det är en global undersökning som genomfördes i åtta länder över fyra kontinenter. Undersökningen tittade på 32 000 online-konsumenter (hälften kvinnor) och 55 845 intryck på nätet.

Undersökningen belyser fyra viktiga områden för att förstå mekanismerna bakom innehållskonsumtion; motivationen att vilja gå in på nätet, känslorna under själva online-upplevelsen, innehållets ämne och resultatet av att ha konsumerat innehållet. En könsbaserad jämförelse av svaren visade fascinerande skillnader mellan mäns och kvinnors preferenser. Viktigast av allt var däremot att vi kunde dra slutsatser kring vad som lockar människor till innehållet ifråga från första början, vilket är en kritisk aspekt för att förstå effektiv marknadsföring.

Så vad är det kvinnor letar efter på nätet? Här är ett par observationer som studien visar:

Ta en paus – Kvinnor konsumerar innehåll online för att ta en mental paus, slappna av och upptäcka någonting nytt. Det inkluderar att läsa inlägg på sociala medier eller att titta runt på olika webbutiker för inspiration. Detta står i direkt kontrast till män, som ofta letar efter visuell stimulans och en annan sorts bortkoppling där de gärna vill bli starkt berörda eller förvånade av innehållet.

Känna inspiration och engagemang – Enligt studien, upplever män och kvinnor generellt sätt liknande känslor när de konsumerar innehåll på nätet. En skillnad är att kvinnor oftare än män känner sig inspirerade och engagerade och ett behov av att få kontakt med andra.

Konsumtion leder till distraktion och underhållning – För kvinnor är resultatet av konsumtion online främst distraktions- och underhållningsrelaterat, följt av att humöret förbättras och att de får nya idéer som kan leda till inköp. Detta jämfört med det med introspektiva perspektivet, vilket är mer framträdande hos män, som istället strävar efter att lära sig mer om sig själva.

Det finns specifika ämnen som passar in bättre än andra för observationerna ovan, som exempelvis mat, familj, väder, hälsa, föräldraskap och djur.

Efter att ha sammanställt all data gjorde vi en segmenteringsanalys och identifierade åtta huvudsakliga intryckstillfällen. Från ett kvinnligt perspektiv är de mest relevanta intrycken de som uppmanar till ett tillstånd av avslappning och humöruppsving genom inspiration (letar efter nya idéer/att byta perspektiv), underhållning (bortkoppling eller mental paus för att förbättra humöret) eller upptäckt (att lära sig någonting nytt).

Vi lyckades även identifiera specifika typer av innehåll som verkar fungera bra i samband med varje tillfälle. Till exempel vet vi att när det gäller inspiration, vänder sig kvinnor till produktsidor och artiklar.

Människor som letar efter underhållning vänder sig ofta till video, vare sig de är korta eller långa. Det finns oändligt många exempel av underhållande videos men en av de senaste favoriterna är Dolmio Pepper Hacker. Enligt mig, tacklar den problemet att fånga människors uppmärksamhet när det är matdags, speciellt barns, på ett roligt och engagerande sätt.

När det kommer till att hitta eller lära sig någonting nytt är innehåll som artiklar i punktform, produktsidor och bloggar ledande.

Den globala marknaden för kvinnliga konsumenter är en plats full av möjligheter för varumärken. Nu när vi vet lite mer om vad det är kvinnor letar efter när de går in på nätet, t.ex. inspiration, nya idéer och upplyftande ögonblick, är frågan hur du ska ta dig an utmaningen?

Av, Anita Caras, AOL