Vår smarta vardag

Vi befinner oss i lindan av en era där AI, smarta hem, smarta kontor och smarta städer kommer att bli en allt mer naturlig del av vår vardag.

Vår smarta vardag 1Noterbar är även att många av oss inte reflekterar över detta vilket till stor del beror på hastigheten som IT-utvecklingen sedan en tid tillbaka befinner sig i. Vi tänkte kort, utifrån en nyligen utförd undersökning baserad på ett representativt urval av befolkningen i några av de större, IT-intensiva länderna i Europa, visa på lite vart vi befinner oss idag och vart vi är på väg.

Jämn spridning

En första del som troligen förvånar många är spridningen av de som använder smarta enheter, ett område som omfattar allt från mobiler och klockor till lampor, smarta assistenter och olika former av larm med mera. I denna undersökning visade det sig att i beröra länder så användes i snitt 7,2 enheter per person och utav dessa var mer än hälften kvinnor. Dessutom så utgjordes cirka 85 procent av ett jämt åldersspann mellan 25 till 65 år vilket är en unik fördelning och något som verkligen är värt att observera i olika former av marknadsaktiviteter då målgruppen är bredare än någon annan ny lösning någonsin varit.

Vi går så vidare och precis som våra traditionella nätverk har någon form av nav som håller samman enheterna så har även vår smarta vardag detsamma. Trots olika lösningar så är det en del som håller samman allt på ett lite tydligare sätt och detta är, i dagsläget, våra smarta högtalare. Dessa är i sin tur styrda av olika modeller av smarta assistenter och är med andra ord molnanslutna. De mest spridda lösningarna inom detta område är Alexa och Google följt av Siri och Cortana men vi ser även nya aktörer som Samsungs Bixby ta marknadsandelar.

Användning och utveckling

Ser vi till hur och var vi använder dessa smarta, integrerade, högtalare så skiljer det sig så klart en del gällande företag och hem. På företag så är det primärt i mötesrum och receptioner där de kan användas för att reglera ljus, värme, ljud och anslutna videokällor med mera. Men vi ser även en ökad integration där de används för att boka in möten och kontrollera tillgängligheten i olika scheman.

På hemmafronten så är det primärt i vardagsrum som vi använder enheterna men även områden som kök, sovrum, kontor och andra utrymmen ansluts i växande takt. Även användningen är aningen annorlunda privat där vi primär använder enheterna för att spela musik eller söka enklare typer av information. Sedan ser vi ett litet hopp till hanteringar av kalendrar, ställa alarm, sköta hemmets övriga smarta enheter som belysning, termostater och larm och så kanske den snabbast växande delen, shopping. Primärt så är den senare delen i första hand kopplat mot dagligvaror som att beställa hem matkassar eller likande men området växer lavinartat.

Den visuella vidareutvecklingen

Under andra halvan av 2017 så började vi se nästa steg inom de smarta högtalarna och detta genom att flera tillverkare integrerat en visuell lösning. Hur denna fungerar kan variera lite men i grunden så är det någon form av touchbaserad lösning som dels kan ge en bild av det vi söker, till exempel en graf över värdet de kommande dagarna eller timmarna, eller så är det en karta som visar hur din rekommenderade färdväg ser ut. Men lösningen kan även användas för att ha videomöten eller för att guida dig när du lagar mar med mera. Möjligheterna är oändliga och här kommer vi att se flera nyheter under året.

Det spås även att just 2018 är året då vi ser en växling och övergång till att smarta högtalare kommer att hantera hemmets övriga smarta lösningar på ett unifierat sätt. Detta istället för att använda olika lösningar och appar för varje område som belysning, dammsugare, vitvaror med mera.

Tittar vi sedan ett år framåt så ser vi en växling från reaktiva högtalare som svara på tilltal till proaktiva dito vilka kan förekomma oss med tipps, rekommendationer och allmän information. Ytterligare ett intressant årtal när vi pratar om dessa är 2022 som beräknas vara det år när rösten kommer att ersätta text som primärt inmatningsalternativ, framför allt vid den enklare interaktionen med smarta system och olika former av enheter.

Snabb utvecklingsfas

Blickar vi i in i den närmaste framtiden på en mer heltäckande ”smart nivå” så ser vi att det framför är den totala integrationen som växer snabbast. På kontorssidan så kommer vi se system som exempelvis via positioneringstjänster känner av om en kollega är sen till ett möte och då per automatik meddelar övriga och även bokar om rum med mera.

Vi ser även en ökad integration med bärbara smarta enheter där vi snart kommer att kunna få en miljö som anpassar sig efter hur vi mår eller vilket sinnelag vi befinner oss i. Här kommer temperatur, belysning, musik med mera anpassas direkt efter vem som kommer hem och hur han/hon mår eller vad som behöver göras, allt för att göra vår vardag enklare.