Varnar för ledningarnas bristande säkerhetsintresse

Många svenska IT-chefer anser att ledningarna för deras företag inte är intresserade av att utveckla IT-säkerheten på företaget.

I en undersökning från Palo Alto Networks säger bara drygt en Varnar för ledningarnas bristande säkerhetsintresse 1fjärdedel (28 %) att deras ledning är öppen
för en ny typ av säkerhetslösning. Den får åtminstone inte kosta något utöver existerande budget.

Palo Alto Network genomförde nyligen en undersökning där de ställde frågor om IT-säkerhet till 200 svenska IT-chefer på företag med mer än 500 anställda.

Undersökningsresultaten visar att IT-chefernas stöd från ledningen inte alltid är så starkt. Drygt hälften (56 %) av cheferna säger att ledningen inte är öppen för förslag om en ny säkerhetslösning. Relativt många tror också att ledningen sannolikt skulle ifrågasätta behovet av en ökad säkerhet eller anser att de har bättre saker att spendera pengar på.

IT-cheferna verkar även själva tro att det är svårt att förhindra intrång. Bara hälften (51 %) av budgeten går här till att förebygga mot säkerhetshoten, vilket är klart mindre än i andra europeiska länder. När Palo Alto Networks frågade chefer i fyra andra länder om IT-budgeten var den genomsnittliga andelen av budget som gick till prevention två tredjedelar (66 %).