Hem KRÖNIKA Veeam förutspår teknologitrenderna för 2020

Veeam förutspår teknologitrenderna för 2020

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] Under hela 2019 har teknologin fortsatt att ha en transformativ inverkan på företag och samhällen.

Veeam förutspår teknologitrenderna för 2020 3Från de första implementeringarna av 5G till att företag har börjat få en större förståelse för hur artificiell intelligens (AI) kan användas, har det varit ännu ett år av snabba framsteg.

Ur ett IT-perspektiv så har vi sett två tydliga trender som kommer att fortsätta 2020. Den första är att on-premise-lösningar och publika moln kommer att bli likvärdiga medborgare. Molnet blir den nya normala modellen för driftsättning, då 85% av företagen idag främst identifierar sig själva som användare av hybridmoln- och multimolnlösningar.

I samband med detta utgör frågorna kring cybersäkerhet och datasekretess fortfarande den främsta oron för IT-beslutsfattare när det kommer till molnlösningar. År 2020 kommer cyberhoten att öka snarare än minska.

Därför måste företagen försäkra sig om att 100% av deras affärskritiska data kan återställas.

Här är några av de viktigaste teknologitrenderna som företag kommer att försöka dra fördel av och förbereda sig för under det kommande året.

Containerteknik kommer att bli vanligare

Under 2020 kommer ett ökat användande av containerteknik att leda till snabbare mjukvaruproduktion genom mer robusta DevOps-möjligheter, samt att Kubernetes kommer att befästa sin status som den faktiska plattformen för containerorkestrering. Populariteten för implementering av containrar eller ”containerisering” drivs av två saker: snabbhet och enkelhet. Containrar är abstrakta datatyper som isolerar en applikation från ett operativsystem. Med containrar sammanförs mikrotjänster med dess beroenden och konfigurationer. Detta gör det snabbare och enklare att utveckla, leverera och distribuera tjänster. Trenden mot multimolnlösningar innebär att företag behöver data för att kunna förflyttas över olika moln – särskilt de stora leverantörernas – AWS, Microsoft Azure och Google Cloud. Undersökningsföretaget 451 Research uppskattar att marknadsstorleken för applikationer för containerteknik kommer att nå 4,3 miljarder dollar år 2022 och under 2020 kommer fler företag att se containrar som en grundläggande del av deras IT-strategi.

Cloud Data Management kommer att öka datamobiliteten och portabiliteten.

Företag kommer rikta blickarna mot Cloud Data Management för garanterad datatillgänglighet över alla lagringsmiljöer under 2020. Data måste vara flytande i hybrid- och multimolnlandskapet, och Cloud Data Management-lösningarnas kapacitet för ökad datamobilitet och portabilitet är anledningen till att det har blivit en industri i sig själv. Veeams Cloud Data Management-rapport från 2019 avslöjade att organisationer lovade att spendera i genomsnitt 41 miljoner dollar på att distribuera Cloud Data Management-teknologi detta år. För att möta förändrade kundförväntningar söker företag ständigt efter nya metoder för att göra data mer portabelt inom sina organisationer. Visionen om “your data, when you need it, where you need it” kan bara uppnås genom en robust CDM-strategi, vilket innebär att dess betydelse därför bara kommer att fortsätta öka under nästa år.

Lyckade och smidiga backup-lösningar banar väg för återställandet av framgång och snabbhet

Vikten av Service Level Agreements SLAs för datatillgänglighet och förväntningarna kommer att öka under de kommande 12 månaderna, medan tröskeln för driftstopp eller eventuella serviceavbrott kommer att fortsätta att minska. Följaktligen har företagens fokus på säkerhetskopiering och återställningsprocesser förskjutits åt återställningsstadiet. Säkerhetskopiering var tidigare utmanande, arbetskrävande och kostnadsintensivt. Snabbare nätverk, säkerhetskopieringsenheter och förbättrade datauppfångnings- och automatiseringsfunktioner har accelererat säkerhetskopieringsprocessen. Enligt vår Cloud Data Management-rapport från 2019, så säkerhetskopierar nu nästan en tredjedel (29%) av företagen kontinuerligt och replikerar högprioriterade applikationer. Den viktigaste aspekten för företag är nu att 100% av deras data ska kunna återställas och att en fullständig återställning är möjlig inom några minuter. Förutom den sinnesfrid som bibehållen datatillgänglighet innebär, så kan ett fullständigt komplement av säkerhetskopierade data användas i forsknings-, utvecklings- och testsyfte. Dessa viktiga data hjälper företaget att fatta de mest informerade besluten om digital transformation och accelerationsstrategier för företag.

Allt blir mjukvarudefinierat

Företag kommer att fortsätta välja de lagringsteknologier och den hårdvara som fungerar bäst för deras organisation, men datacenterhanteringen kommer att bli ännu mer mjukvarudefinierad. Manuellt tillhandahållande av IT-infrastruktur blir snabbt en del av det förgångna. Infrastructure as Code (IaC) kommer att fortsätta sin spridning till att ingå i företagens medvetande. Genom att tillåta företag att skapa en plan av vad infrastrukturen ska erbjuda och sedan distribuera den över alla lagringsmiljöer och platser, kan IaC bidra till att minska tidsåtgången och kostnaderna för att tillhandahålla infrastruktur på flera olika webbplatser. Mjukvaruvarudefinierade tillvägagångssätt som t ex IaC och Cloud-Native – en strategi som naturligt använder tjänster och infrastruktur från leverantörer av molntjänster – handlar dock inte bara om kostnader. Automatisering av replikeringsprocesser och utnyttjande av det offentliga molnet erbjuder precision, smidighet och skalbarhet – vilket gör det möjligt för organisationer att snabbt och enkelt distribuera applikationer. I och med att över tre fjärdedelar (77%) av organisationer idag använder software-as-a-service (SaaS)-lösningar är en mjukvarudefinierad strategi för datahantering relevant för de allra flesta företag.

Organisationer kommer att ersätta – inte uppdatera – sina säkerhetskopieringslösningar

År 2020 kommer trenden att byta ut säkerhetskopieringsteknologier att öka takten i jämförelse med uppdatering av befintliga lösningar. Verksamheter kommer att prioritera enkelhet, flexibilitet och tillförlitlighet i sina företagsanpassade kontinuitetslösningar eftersom behovet av påskyndad teknikdistribution blir ännu mer kritiskt. År 2019 sade organisationer att de hade upplevt i genomsnitt fem oplanerade avbrott under de senaste 12 månaderna. Oro över gamla leverantörers förmåga att garantera tillgänglighet av data går företagen mot att helt byta säkerhetskopierings- och återställningslösningar, snarare än att stärka upp sina befintliga genom integrering med nya lösningar. Att lappa ihop och uppdatera sina lösningar innebär stora underhållskostnader, brist på virtualiserings- och molnfunktioner, samt brister relaterade till såväl hastigheten som hanteringen av datatillgångar. Att börja om på nytt kan ge företag tryggheten i att ha den rätta lösningen för att ständigt kunna möta användarnas krav.

Alla applikationer blir uppdragskritiska

Det antal applikationer som företag klassificerar som uppdragskritiska kommer att öka under 2020 – vilket banar väg för ett landskap där varje applikation bedöms vara högprioriterad. Tidigare har organisationer varit beredda att skilja mellan uppdragskritiska och icke uppdragskritiska applikationer. I takt med att företagen blir helt beroende av sin digitala infrastruktur, försvåras deras förmåga att göra denna åtskillnad. Veeam Cloud Data Management-rapporten från 2019 avslöjade att IT-beslutsfattare säger att deras verksamhet i genomsnitt kan tolerera högst två timmars drifttid för uppdragskritiska applikationer. Men vilka applikationer kan ett företag då, realistiskt sett, ha råd att ha otillgängliga under denna tidsperiod? Avbrott för applikationer kostar organisationer årligen totalt 20,1 miljoner dollar globalt i förlorade intäkter och produktivitet, medan förlorade data från uppdragskritiska applikationer kostar i genomsnitt 102 450 dollar i timmen. Sanningen är att varje applikation är kritisk.

Av: Dave Russell, Vice President of Enterprise Strategy på Veeam

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>