Veeam presenterar nya kompetenser och belöningssystem för sitt EMEA ProPartner Program

Veeam Software, det ledande företaget för backup-lösningar för Cloud Data Management, lanserar förbättringar i sitt partnerprogram ProPartner Program för återförsäljare (VAR:s) i EMEA-regionen.

Veeam presenterar nya kompetenser och belöningssystem för sitt EMEA ProPartner Program 1Genom att stödja ökade satsningar från nyckelpartners med ny kompetens ska Veeam belöna och ytterligare stödja partners som i sin tur hjälper kunder att möta nya behov, hjälpa dem att bli specialister inom sin nisch och ge dem konkurrensfördelar.

I takt med att företag I EMEA-regionen fortsätter sina satsningar på Digital Transformation, breddar kunder sitt tjänsteutbud och blir strategiska partners till sina kunder. I takt med att verksamheter strävar efter at maximera sin ROI, blir prenumerationsbaserade IT-modeller mer populära än kapitalintensiva investeringar och partners anpassar sina verksamheter till att sälja prenumerationsbaserade lösningar eller till att sälja molnbaserade tjänster.

För att stödja sina partners under denna förändring har Veeam utvecklat sitt partnerprogram så att Platinum-, Gold- och Silver-partners får relevant stöd och belöningssystem. Med hjälp av ett poängbaserat system ska Veeam belöna partners som utvecklar sig med de nya kompetenser som partnerprogrammet erbjuder. Fördelarna kommer att utvecklas över tid, och inledningsvis kan partners omvandla intjänade poäng till rabatter, gratis utbildning via kursen Veeam Certified Engineering (VMCE™) eller gratis medverkan på VeeamON 2021.

“Veeams marknadsstrategi är 100% baserad på kanalpartners och vi stödjer alla partners så att de kan utvecklas och ge kunder den hjälp de efterfrågar, säger Daniel Fried, GM och SVP, EMEA och Worldwide Channels på Veeam. “I takt med att verksamheter försätter sina initiativ kring Digital Transformation och Cloud Data Management, vill vi hjälpa våra partners att addera värde och bygga mer strategiska relationer med våra gemensamma kunder. Genom tätt samarbete ska vi hjälpa partners att få större insikter om Veeams lösningar, vilket ska hjälpa dem att stå ut från mängden, kunna erbjuda nya tjänster som ökar lönsamhet och tillväxt och fortsätta att optimera allt mer komplexa IT-miljöer”.

Undersökningen Veeam 2020 Data Protection Trends Report visar att nästan en tredjedel (30%) av globala verksamheter befinner sig I ett tidigt skede av införande eller planering Digital Transformation. Nästan hälften (47%) av de svarande inom EMEA säger att brist på IT-kunskaper hindrar eller har hindrat dem från att komma vidare. Det visar att det finns intressanta möjligheter för partners att utveckla sina tjänster och bli som en del av kundens IT-team. Veeams förbättrade ProPartner Program ska hjälpa partners att öka sina kunskaper om Veeams branschledande lösningar, utöka sina kunskaper kring Veeams integrationer med Technology Alliance Partners och utveckla ytterligare strategiska tjänster.

Några av förbättringarna av Veeam ProPartner Program för VAR:s omfattar bland annat utbildningar med fokus på:

  • Enablement: Partners med fler certifieringar är bättre positionerade att leverera mer komplexa kundlösningar, erbjuda mer värdeskapande tjänster, anpassa verksamheten utifrån nya affärsbehov och att identifiera nya intäktsmöjligheter. Med dessa kunskaper kan partners öka sin försäljning och sin tekniska expertis och certifiera sig till Veeam Certified Engineer (VMCE), Veeam Sales Professional (VMSP), Veeam Technical Sales Professional (VMTSP) och Veeam Certified Architect (VMCA). Exempelvis har Registered och Silver ProPartners med bara en eller fler VMCE-certifierade personer ett genomsnittligt värde på sina affärer som är 27% högre än de som saknar detta. För Gold och Platinum ProPartners som har vidareutbildat sig mer än vad som krävs för partnernivån, ligger den genomsnittliga summan på den första affären 41% högre jämfört med de som nöjt sig med att utbilda sig för att uppnå partnernivån i fråga.
  • Återkommande försäljning: Kunder kräver rörlighet, flexibilitet och tillgänglighet när det kommer till deras Cloud Data Management-lösningar och Veeam belönar partners som hjälper verksamheter att byta till en prenumerationsbaserad modell.
  • Snabbhet: Veeam hjälper partners att växa snabbare genom att samordna inköpsprocesser, komma åt nya kundsegment och stödja merförsäljningsmöjligheter.

Citat:

“Förbättringarna av Veeams partnerprogram stödjer och belönar partners när de adresserar trender relaterade till molnet och flexibla användarmönster för digital transformation. Partners utökar sina erbjudanden för att möta dessa behov och Veeams kompetenser är utformade för att belöna partners som investerar i att möta kundernas molnrelaterade behov och som hjälper dem att gå över till prenumerationsbaserade lösningar. Det är ett utmärkt exempel på hur man belönar partners för det som är viktigast”. – Steve White, VP WW Channels & Alliances, IDC

“Cheops Technology har arbetat med Veeams lösningar i mer än sju år. Det nya Veeam ProPartner-programmet ger oss mer marknadsföringsstöd, mer träning, bättre verktyg och bättre belöning för de aktiviteter som vi genomför dagligen med våra kunder”- Didier Delhoste, Deputy Managing Director, Cheops Technology

“När kunder inleder sina Digital Transformations-initiativ, vänder de sig till oss för råd om de bästa lösningarna för att framtidssäkra sina verksamheter samt för att komma åt expertis kring hur de kan ta ett mer strategiskt grepp om IT, backup and dataskydd, vilka alla är grundpelare för Digital Transformation. Därför är vi fast beslutna om att erbjuda kunder den bästa möjliga rådgivningen inom dessa områden. Den investering som Veeam gör för att utveckla vårt partnerskap gör det möjligt för oss att förstå kundernas behov, att leverera mer värde och föreslå branschledande lösningar som driver vår verksamhet framåt”.– Donavan Hutchinson, Managing Director UK & Europe, Paragon Micro UK Ltd