Veeam rapporterar en dubbelsiffrig ökning på vägen mot målet att överstiga 1 miljard dollar

Veeam Software, ledande inom Intelligent Data Management för Hyper-Available Enterprise, tillkännager resultatet från första kvartalet 2018.

Veeam rapporterar en dubbelsiffrig ökning på vägen mot målet att överstiga 1 miljard dollar 1
Peter McKay, Co-CEO & President för Veeam

I sitt 39:e kvartal på raken av rekordhög tillväxt har Veeam levererat 21% ökning i jämförelse med föregående år gällande totala orders. Och med ytterligare 12 000 kunder adderat till sin nuvarande kundstock på 294 000 och med 58% tillväxt i jämförelse med föregående år så är Veeam på god väg att uppnå sitt mål med att bli ett miljard dollarbolag under 2018.

I Sverige ökade orderingången under kvartal ett 2018 med 25 procent i jämförelse med samma period föregående år. Ytterligare information följer nedan.

– Vårt uppdrag består av att göra det möjligt att uppfylla förväntningar i en värld som kräver extremt hög tillgänglighet genom att vara den mest betrodda leverantören av intelligenta datahanteringslösningar. Idag, med den mest kompletta Hyper-Availability plattformen för att skydda all form av data och appar hos alla sorters molntjänster, hjälper vi nästan 300 000 kunder att navigera på resan från den gamla världen av periodiska säkerhetskopior och krävande återskapningar, till en ny värld av självlärande data som fungerar i ett intelligent automatiserat system som täcker det snabbväxande företagets behov, berättar Peter McKay, Co-CEO & President för Veeam.

 – Engagemanget för våra kunder är vår tillväxtmotor som kommer att driva på så vi uppnår vårt mål på 1 miljard dollar i totala intäkter för 2018. För att kunna uppnå vårt uppdrag och våra tillväxtmål har vi gjort betydande investeringar i våra teknik- och utvecklingsavdelningar, utvidgat vårt marknadsföring- och varumärkesarbete, adderat ytterligare program och stödåtgärder till våra partnerprogram, samt utvidgat våra allianser och erbjudanden med ett ökat fokus på det stora företaget. Resultatet har varit starka framsteg på alla geografiska områden, där alla rapporterade tvåsiffriga orderökningar för årets första kvartal i jämförelse med samma period föregående år. Vi är på väg mot ytterligare ett fantastiskt rekordår, och jag har fullständigt förtroende för att vårt fortsatta driv, styrande ledning och att vår unika Hyper-Availability plattform gör det möjligt för oss att bli nästa miljard programvaruföretag i år, avslutar McKay.

Höjdpunkter Q1

  • Nya och befintliga Veeam-kunder har påskyndat implementeringen av Veeam Hyper-Availability plattformen (kärnkomponenten i Veeams mest omfattande datasäkerhets- och data-hanteringslösning med integrerad agenthantering) vilket gör det möjligt för Veeam att skydda alla appar och data oavsett molntjänst. Fler än 150 000 nedladdningar har gjorts av den senaste versionen av Veeam Availability Suite 9.5 Update 3 sedan dess lansering i december 2017.
  • Med 294 000 kunder som representerar fler än 16,3 miljoner VMs skyddade Veeam Availability lösningar, fortsätter Veeam med att ta hem i genomsnitt 4 000 nya kunder varje månad. Exempel på nya kunder är Pernod Ricard Hong Kong Limited, ING Belgien, SKY Italia, Unipres Mexicana, Landmark Information Group, Equinix, HireRight, Ameritas, Termomecanica och Follett LLC.
  • Veeams strategiska allianser fortsätter att få fart eftersom de totala orderintäkterna som drivs via Allianspartnerprogrammen växte med trefaldiga siffror i jämförelse med föregående år. Veeam och HPE gemensamma möjligheter har ökat med 148 procent från föregående år, pådrivet av att Veeam anslutit sig till HPE Complete Program, vilket gör att kunderna kan köpa kompletta HPE och Veeam lösningar direkt från HPE och dess återförsäljare. På Cisco Global Price list så har Veeam och Cisco-avtalen ökat med 299 procent över kvartalet för Q1’2018. Veeam har också lagts till i NetApps globala prislista, vilket kommer att förstärka fotfästet hos dessa företagskonton.
  • Det nya Veeam Universal Storage API förenklar processen att integrera lagring med Veeam Hyper Availability plattformen. Som ett resultat av detta kan Veeam Alliance Partners, som  t ex nyligen samarbetat med Pure Storage och INFINIDAT, integreras snabbare, vilket skapar fler fördelar till fler kunder på kortare tid samt ger ännu högre avkastning på deras IT-investeringar.
  • Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)-programmet fortsätter sin positiva tillväxtbana med 38 procent årlig tillväxt. Antalet VMs skyddade med Veeam-drivna lösningar ökade 36 procent i jämförelse med föregående år vilket visar på ett ökat förtroende för Veeam som den bästa intelligenta datahanteringsplattformen med flera molnlösningar. Veeam fortsätter att driva tillväxten på marknaden, och har nu över 3 200 partners vilka tillhandahåller BaaS och DRaaS som använder Veeam Cloud Connect.
  • Veeam gjorde sitt första förvärv på 10 år när företaget förvärvade N2WS, den ledande leverantören av Cloud-native Enterprise-säkerhetskopiering och katastrofåterställning för Amazon Web Services (AWS), i en totalt kontant affärsuppgörelse. Förvärvet stärker Veeam som den ledande leverantören av tillgänglighet för alla typer av appar, data oavsett molntjänst och i sin förmåga att skydda AWS-formationer.
  • Hög tillväxt och med ett ökat bidrag från abonnemangsprodukter har genererat ett dramatiskt driv. Veeam Backup för Microsoft Office 365 prenumerationsförsäljningen ökade med mer än 3000 procent under årets första kvartal. Fler än 29 000 organisationer, som representerar 2,7 miljoner Microsoft Office 365-brevlådor, har nu laddat ner Veeam Backup för Microsoft Office 365 för att kunna skydda sina data. Veeam Availability Suite version 9.5 Update 3 gör det möjligt för Veeam Backup & Replication att distribuera och hantera Veeam Agent för Microsoft Windows och Veeam Agent till Linux (Veeam Agents) för att skydda fysiska, icke-virtualiserade servrar och slutpunkter samt eventuella offentliga arbetsbelastningar för allmänna molntjänster. Agenternas abonnemangsförsäljning har ökat med mer än 1000 procent i jämförelse med föregående år.
  • Med över 3 200 anställda över hela världen fortsätter Veeam att stärka sitt team av talang, inkluderat de interna roller som utvecklas inom företaget. ESG: s huvudanalytiker, Jason Buffington, rekryterades nyligen till Veeam Product Strategy Team som Senior Director. Buffington kommer att missionera som kunskapsledare vid viktiga branschhändelser, upprätta och underhålla betydande relationer med Veeams mest strategiska företagskonton och kommunicera vår långsiktiga vision och strategi inom branschen. Buffington har arbetat för och bland ledare och innovatörer inom dataskyddsindustrin i nästan 30 år, som omfattar säkerhet, dataskydd, datahantering och tillgänglighet av data. Ken MacAskill har befodrats till CFO för Veeam. Han började på Veeam 2017 för att leda GTM Operations teamet. MacAskill har styrt över finansorganisationer som ekonomidirektör i över 20 år, och har mycket gedigen erfarenhet av att arbeta med hög och snabb tillväxt samt för riskkapitalbaserade verksamheter.