Venue Retail Group tar en säker väg till molnet

En ambitiös utvecklingsplan, anpassning till den nya dataskyddslagen och ett långsiktigt samarbete var tre krav som Venue Retail Group satte upp för sitt nya lönesystem.

Valet föll på Vismas lönesystem Agda PS som kontinuerligt utvecklas för att effektivisera lönearbetet med den senaste tekniken.

Venue Retail Group tar en säker väg till molnet 1– Lönesystemet Agda PS innebär en trygg och säker väg att successivt ta sig till molnet. Just nu pågår ett teknikskifte, där vi utvecklar befintlig funktionalitet till bättre och mer moderna molntjänster. Vår hybridstrategi handlar om att framtidssäkra Agda PS och skapa möjlighet för våra kunder att ta hjälp av ny teknik för att lösa samma arbetsuppgifter ännu mer effektivt, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Venue Retail Group är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK. När Jenny Carlsson började som lönechef förra året, identifierade hon ett behov av förbättringar, vad gäller hanteringen av löner för koncernens 420 medarbetare.

– Systemet vi använder utvecklas inte längre och är heller inte anpassat efter GDPR (General Data Protection Regulation). För oss var det avgörande att hitta en pålitlig leverantör som vi kan ha ett långsiktigt samarbete med. Vi attraherades av Agda PS utvecklingsplan och det tilltalande gränssnittet. Bytet kommer att minska vår manuella hantering och ge oss mer tid över till värdefull kontakt med våra butikschefer, säger Jenny Carlsson.

Ett bevis på Visma Enterprise förmåga till långsiktiga kundrelationer är de diplom som i dagarna skickas ut till 75 kunder, vars erfarenhet av att använda Agda PS olika versioner sträcker sig 25 år tillbaka i tiden.

– Förmågan att utveckla produkten är en viktig framgångsfaktor för alla systemleverantörer. Successivt ersätter vi Agda PS funktioner för lön, tid, resor och personal med motsvarande molntjänster. Därigenom skapas nya möjligheter och förenklade arbetssätt, säger Sofia Gerstenfeld.