Verisure driver sin HR-transformation med Workday HCM

Workday, Inc.. (NASDAQ: WDAY), en ledande leverantör av molnlösningar för ekonomi- och personalhantering meddelade idag att Verisure har valt Workday Human Capital Management (HCM) för att omvandla och standardisera sitt globala HR-arbete.

Verisure driver sin HR-transformation med Workday HCM 1
Mattias Bolander, nordisk regionchef, Workday.

Verisure är Europas ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm. Med Workdays HR-system kommer Verisure få realtidsdata om den 16 000-starka personalstyrkan i Europa och Latinamerika, vilket kommer underlätta planering, rekrytering och analys.

Med Workday kommer Verisure:

  • Få större insikter om personalen för snabbare och datastyrt beslutsfattande.
  • Effektivisera och standardisera HR-verksamhet och processer.
  • Möjliggöra för chefer att bättre mäta prestationer, identifiera topptalanger och matcha kompetenser med roller.
  • Använda nyckelprestandaindikatorer såsom avsaknad av förmåga och kapacitet över olika geografiska områden för att möjliggöra en mer robust arbetskraftsplanering.

Kommentarer

“Vi behövde ett datadrivet HR-system som kunde stödja vår betydande tillväxt”, säger Jose Antonio Gil, Group HR Strategy Director, Verisure. “Workday är en utmärkt partner då systemet tillhandahåller en fantastisk användarupplevelse, ledande mobilitet och kraftfulla analyser, oavsett var våra kollegor befinner sig i världen. Att kunna fatta välgrundade beslut i en snabbrörlig miljö är avgörande för att fortsätta den exceptionella tillväxttakt vi upplever på våra marknader. ”

“Ett korrekt och snabbt beslutsfattande är avgörande för Verisures fortsatta tillväxt”, säger Mattias Bolander, nordisk regionchef, Workday. “Genom att använda ett enda HR-system för hela den globala organisationen kommer Verisure att kunna effektivisera och stödja både den operativa HR-verksamheten och kritiska HR-processer.”