Verizon Business tar fram nästa generations globala nätverksinfrastruktur för Bayer

Verizon Business har valts av Bayer för att bygga nästa generations globala nätverksinfrastruktur för att stötta företagets globala verksamhet.

Verizon Business tar fram nästa generations globala nätverksinfrastruktur för Bayer 1Verizon Business kommer förbättra Bayers existerande nätverksegenskaper för att möjliggöra enklare och mer kostnadseffektiv hantering av nätverket. Dessutom kommer företaget driftsätta nästa generations nätverksteknik, inklusive software-defined networking (SDN), för att ytterligare förbättra pålitlighet, flexibilitet och skalbarhet.

Historiskt sett har Bayers in-house-team sett efter dess globala IT-tillgångar med stöd av en rad olika techbolag, inklusive Verizon. Allt eftersom Bayer fortsätter att övergå mot en digital affärsmodell, som i första hand är baserad på molnet, bestämde sig företaget att outsourca hanteringen av majoriteten av dess globala nätverksmiljö till en och samma tjänsteleverantör.

Målet var att frigöra sina egna resurser för att fokusera på att stödja aktiviteter inom kärnverksamheten inom skördevetenskap, läkemedel och konsumenthälsa och samtidigt utveckla en säker, stabil men flexibel nätverksplattform. Detta för att förbättra uppkopplings- och samarbetsmöjligheter runt om i världen, samt stödja verksamhetens pågående digitala transformation.

Verizon Business kommer leverera outsourcade nätverkstjänster till över 700 platser i 91 olika länder världen över. Detta innefattar ett globalt Private IP-nätverk, ett SDN WAN (Sofware Defined Wide Area Network) samt Professional Services-support och styrning. Verizon Business valdes för styrkan i sin expertis och sin erfarenhet, samt för företagets position som global ledare inom nätverksleverans och dess beprövade erfarenhet av att leverera effektiva nätverkstjänster till globala kunder.

Bijoy Sagar, Chief Information Technology and Digital Transformation Officer, Bayer, sa: “Vårt nätverk är fundamentalt för våra framtida affärsframgångar, och Verizon har de globala teknik- och innovationsegenskaperna, samt expertisen för att stötta oss när vi fortsätter att digitalt transformera vårt företag. Viktigast av allt är att vi med hanteringen av nätverket tryggt i Verizons händer kan fokusera vår interna IT-kompetens på att generera värde för våra kärnverksamheter inom Life Science”.

Tami Erwin, CEO, Verizon Business, sa: “Verizon är väl positionerat för att leverera innovativa och sömlösa nätverkslösningar för våra kunder på en global skala. Vi ser fram emot detta nästa kapitel med Bayer när vi stärker vår förmåga att bygga en framtidssäker infrastruktur för att stödja deras pågående tillväxt”.

Femårskontraktet börjar gälla med omedelbar verkan och har en ytterligare förlängning om två år.