Verizon levererar virtuella nätverkstjänster för att stödja företagens digitala transformation

Verizon Enterprise Solutions lanserar virtuella nätverkstjänster (Virtual Network Services).

Det kommer möjliggöra för företagen att övergå till en virtuell infrastrukturmodell som erbjuder större flexibilitet och nätverksresurser på on-demand basis.editab-natverkstjanster

Lanseringen är ett led i att leverera på sin strategi inom Software Defined Networking och Network Functions Virtualization.

De nya tjänsterna finns nu tillgängliga över hela världen och kommer levereras as-a-service, något som fundamentalt kommer förändra nätverk och nätverkshantering till mjukvarubaserade lösningar som körs på öppna plattformar – en stor skillnad jämfört med hur nätverkstjänster konsumeras idag. Bakomliggande drivkraft för denna förändring är digitaliseringen av affärer, IP-kommunikation, Internet-video och samspel mellan mobilitet och molnet.

Verizons Virtual Network Services kommer möjliggöra för kunder att i princip hantera ett ”levande” och dynamiskt nätverk som snabbt kan förändras för att tillgodose antalet kontor och användare, den bandbredd som krävs av applikationer, och applikationsanvändning för varje anställd för att möjliggöra ett säkert, högpresterande och effektivt nätverk.

– Nätverkstjänster och hur de levereras genomgår den största förändringen någonsin – den största vi sett sedan antagandet av MPLS på bredare skala, säger Shawn Hakl, vice president of networking and innovation, Verizon. Idag övergår nätverken mer mot en virtualiseringsmodell genom att använda teknologi liknande den som drev förändringen på datacentermarknaden. Med våra nya lösningar kan företag balansera krav på snabbrörlighet, prestanda, kostnad och säkerhet som drivs av den ökande användningen av mobila lösningar, molnet och sakernas internet (Internet of Things).

Post Comment