Verizon Mobile Security Index: Övergången till distansarbete skapar en kraftig ökning av cyberbrottslighet
Hem Säkerhet Verizon Mobile Security Index (MSI): Övergången till distansarbete skapar en kraftig ökning av cyberbrottslighet

Verizon Mobile Security Index (MSI): Övergången till distansarbete skapar en kraftig ökning av cyberbrottslighet

Publicerat av: Redaktionen

Traditionella arbetsmodeller har övergått till hybrid- eller distansarbete som alltid är uppkopplat. Samtidigt ökar sårbarheten för företagen.

Verizons årliga rapport Verizon Mobile Security Index (MSI) 2022 påvisar en fortsatt ökning av cyberattacker som involverar mobila enheter, och antalet attacker som resulterade i data- eller systemavbrott ökade med 22% jämfört med förra året. 85% av de tillfrågade företagen uppger att de numera har en budget avsedd för mobil säkerhet.

Rapporten visar bland annat:

  • Stora cyberattacker ökar – 45 procent av de tillfrågade företagen har drabbats av en incident under de senaste 12 månaderna, en ökning med 2 procent från föregående år.
  • 79 procent av de tillfrågade instämde i att de senaste förändringarna av arbetsmodeller har påverkat cybersäkerheten negativt.
  • 52 procent av de tillfrågade har offrat säkerheten för mobila enheter, inklusive IoT-enheter, för att ”få jobbet gjort” – till exempel för att nå en deadline eller nå produktivitetsmål.
  • 85 procent av de tillfrågade företagen har budget dedikerad till mobil säkerhet.

”För företag är ett driftstopp lika med förlorade intäkter. Komprometterad data är lika med förlorat förtroende”, säger Sampath Sowmyanarayan, VD, Verizon Business. ”Företag måste ägna tid och budget åt sin säkerhetsarkitektur, särskilt när det kommer till enheter utanför företaget: annars gör de sig själva sårbara.”

Verizon Mobile Security Index: Övergången till distansarbete skapar en kraftig ökning av cyberbrottslighetSäkerhetsavdelningar arbetar i uppförsbacke i takt med att antalet enheter och distansarbetare ökar. 79% av de tillfrågade instämde i att de senaste förändringarna i arbetsmodeller har påverkat deras cybersäkerhet negativt. Med det ökade hotet vore det rimligt att det företagen skulle införa fler policyer. Resultaten pekar dock på motsatsen då 85% uppger att hemmets Wi-Fi och cellulära nätverk/hotspots är tillåtna eller att det inte finns någon policy mot dem, och 68% tillåter eller har ingen policy mot användning av offentligt Wi-Fi.

Säkerhetsåtgärder bör ha högsta prioritet

Medvetenheten om effekterna av en cyberattack är tydlig då 64% av de tillfrågade säger att allmänhetens medvetenhet om cybersäkerhetsrisker kommer att öka i framtiden. Detta beror delvis på att nästan två tredjedelar (66%) av företagen uppger att de tidigare pressats att offra säkerheten för mobila enheter ”för att få jobbet gjort”, där 52% har fallit för trycket.

Påverkan över affärssektorer

Rapporten belyser cyberbrottslighetens inverkan på mobila säkerheten inom olika affärssektorer:

  • Stora företag: 23% av de tillfrågade drabbades av en mobil säkerhetsincident. Av dessa sa 74% att effekten av mobil säkerhetsincident var betydande och över en tredjedel (34%) sa att den hade bestående konsekvenser. Dessutom sa fyra av fem (8%) organisationer att deras utgifter för mobila enheter ökat under det senaste året och 76% tror även att de kommer att öka under det kommande året.
  • Detaljhandel: Nästan nio av tio (88%) företag är oroliga för att ett mobilsäkerhetsintrång kan få en bestående inverkan på deras varumärke eller kundlojaliteten. Samtidigt sa 70% att ökad mobilanvändning är avgörande för att förbli relevant bland konsumenterna, medan 41% sa att detta utgör en skrämmande säkerhetsutmaning.
  • Finansiella tjänster: Mer än nio av tio (93%) chefer tror att cyberkriminella ser sin sektor som ett mer lukrativt mål än andra branscher.
  • Sjukvård: Nästan nio av tio (87%) vårdorganisationer är oroade över att patientdatans mycket konfidentiella karaktär gör dem till ett mål för cyberbrottslingar och 85% säger att de är oroliga för att ett säkerhetsintrång kan äventyra patientvården. Omvänt är tre av fyra (76%) organisationer överens om att antagandet av telefonivård ger vårdgivare en stor möjlighet att förbättra patientvården.
  • Tillverkning och transport: Fyra av fem (79%) tror att en mobilsäkerhetsincident kan störa hela deras leveranskedja, vilket kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. 76% av organisationerna håller dock med om att mobilbaserade tjänster för arbetare på verkstadsgolvet är avgörande för att förbättra produktiviteten.
  • Offentlig sektor och utbildning: Nästan nio av tio (87%) sa att de anställdas förväntningar på distansarbete/flexibelt arbete tvingar dem att omvärdera hur de arbetar. Ytterligare 72% av de tillfrågade instämde i att den ökade användningen av mobilbaserade tjänster bland offentligt anställda är avgörande för att påskynda den digitala omvandlingen av offentliga tjänster.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>