Vertiv spår trenderna för datacenters infrastruktur 2017

Vertiv, som tidigare gick under namnet Emerson Network Power, presenterar idag sex trender för datacenter att ta fasta på under 2017.

Förra året hade globala makrotrender stor inverkan på branschen, med nya Vertiv spår trenderna för datacenters infrastruktur 2017 1molnlösningar och socialt ansvarstagande i fokus, säger Giordano Albertazzi, EMEA-chef för Vertiv. Eftersom molntjänster integrerats alltmer i IT-verksamheter kommer fokus alltmer att ligga på att den viktiga infrastrukturen i takt med att företagen behöver hantera ökade datavolymer. Vi tror att 2017 kommer att bli året då IT-experter framtidssäkrar sina datacenter för att de ska förbli snabba och flexibla under de kommande åren.

Sex infrastrukturtrender som kommer att forma ekosystemet för datacenter under 2017:

Infrastrukturen utmanas av ökad uppkoppling: Idag kräver användare snabbare tillgång till information samtidigt som antalet uppkopplade sensorer och enheter ökar. För att klara dessa utmaningar använder företagen förkonfigurerade mikrodatacenter som stöder snabb driftsättning, ökad standardisering samt fjärrhantering av olika IT-system.

Värmehanteringen blir hållbar: En ökad användning av avancerade värmeväxlare och den fortsatta utvecklingen av intelligent styrning har skapat en mycket flexibel värmehantering som klarar PUE-värden under 1,2.Ett ökat utbud av system för värmehantering innebär att datacentrets operatörer kan skräddarsy värmehanteringen i högra grad. En ökad användning av nya tekniker som utnyttjar evaporativ- och adiabatisk kylning utnyttjar vatten för att kyla, vilket ger en mycket effektiv, tillförlitlig och ekonomisk värmehantering.

På platser där tillgänglighet och kostnad för vatten är ett problem finns det andra nya tekniker, som värmeväxlare med pumpat kylmedel utan vatten. En teknik som kommer spara närmare 4 miljarder liter vatten i Nordamerika årligen

Ökat fokus på säkerhet i datacenter: Dataintrången fortsätter att stå för de flesta säkerhetsrelaterade problemen. Samtidigt utgör också säkerheten ett tillgänglighetsproblem för datacentren. Studien ”2016 Ponemon Institute Cost of Data Center Outages” visade att cyberangrepp stod för 22 procent av de analyserade avbrotten i datacenter. Gateways som konsoliderar data från flera enheter för att stödja DCIM börjar dyka upp som en potentiell lösning. Med vissa förändringar kan de identifiera oskyddade portar i infrastrukturen och i ett tidigt skede varna för angrepp med syfte att hindra onormal användning av systemet, t ex överbelastningsattacker.

CIM bevisar sitt värde: DCIM blir allt viktigare och visar sig vara ett värdefullt verktyg för samlokaliseringsleverantörer vid analys av deras kostnader per kund, samt för att ge sina kunder en fjärrinsyn i sina tillgångar. Framsynta operatörer använder DCIM för att lösa datacentrets utmaningar, t.ex. myndighetsefterlevnad, ITIL och hantering av hybridmiljöer.

Alternativ till blybatterier blir tillgängliga: Det mest lovande alternativet till dagens blybatterier är litiumjonbatterier. Priset på dessa sjunker och får mer avancerade kemiska och konstruktionsmässiga egenskaper. De kan storleksanpassas för att klara kraven på rad- och rumsnivå. Tekniken är inte ny, men genom en bättre ekonomi är det möjligt att använda den även för datacenter.

Mer integrerad utformning och driftsättning av datacenter: Företag som levererar datacenterskapacitet idag satsar nu på nyckelfärdig konstruktion och driftsättning av datacenter som underlättar för integrerade, moduluppbyggda konstruktioner, centraliserad tillverkning och tydlig projektledning. Leverantörer som kombinerar infrastrukturexpertis, konstruktions- och tillverkningskapacitet och avancerad projektledning för att leverera en nyckelfärdig lösning, kan bygga bättre datacenter snabbare.

För företag som vill fortsätta vara konkurrenskraftiga och problemfritt övergå till nya, molnbaserade tekniker, kommer styrkan i deras IT-infrastruktur fortsättningsvis att vara nyckeln till framgång, fortsätter Albertazzi. Med snabbt ökande datavolymer kommer IT-infrastrukturer fortsätta att utvecklas under 2017, för att erbjuda snabbare, säkrare och mer effektiva tjänster som kan uppfylla dessa nya krav. Investering i rätt infrastruktur, inte bara i ny infrastruktur, är av yttersta vikt. Det är därför ett måste att en samarbetspartner med en stark bakgrund inom datacenterhantering är involverad under systemuppgraderingen – från planering till utformning, till projektledning och löpande underhåll och optimering.