Vi har bevisat att vi verkar felfritt även när våra skickliga ingenjörer arbetar hemifrån

Blagoj ger exempel på framgångsrika projekthistorier och betonar hur Seavus ingenjörer var helt effektiva i sitt remotization-arbete redan från början, eftersom Seavus under årens lopp har investerat i att jobba enligt nearshoring-modellen och utbildat sina anställda i hur man samarbetar med varandra på ett effektivt sätt.

Vi har bevisat att vi verkar felfritt även när våra skickliga ingenjörer arbetar hemifrån 1
Blagoj Kupev – divisionschef för Bank- och finansdivisionen

Seavus är känt för att ha utövat remotization i över 20 år. Vad skulle du säga är fördelarna med denna specifika affärsmodell?

Remotization ger ingenjörer möjligheten att jobba från flera olika platser på distans, vilket ger dem friheten att jobba från alla platser de känner sig bekväma på.

Remotization-team utbildas i att jobba tillsammans, vanligtvis innan de ens börjar arbeta på distans, så de har mycket bättre synergi i sina arbetsvanor och sin kommunikation, och jobbar i linje med varandras arbete. Ur detta hänseende är det viktigt att betona att de är effektiva från dag 0, speciellt i projekt som kräver lagarbete och mycket samarbete.

Vilka är de främsta fördelarna med affärsmodellen remotization? Vilka fördelar får era kunder av remotization?

Tillvägagångssättet remotization kommer med flertalet fördelar. Några av dessa är samma som för frilansarbete på distans, vilka har anammats i remotization-modeller, såsom flexibel team-storlek, arbete på olika tider, etc. Utöver dessa fördelar kommer remotization med möjligheten för oss att ta fullt ansvar för en viss modul/applikation, och vidareutveckla den med hjälp av vår pool av mångsidiga profiler, eftersom Seavus tillhandahåller allt kunden behöver på samma ställe.

Under de senaste 20 åren har vi fulländat modellerna för framgångsrik outsourcing och nearshoring genom att tillhandahålla kunder världen över med fjärrteam som kan leverera kvalitetstjänster. Nu nyttjar vi samma kunskap i mindre skala genom att låta våra ingenjörer leverera våra tjänster från sina egna hems lugna vrå, istället för att göra det från Seavus utspridda kontor. I grund och botten är den stora fördelen för våra kunder, ur ett affärsperspektiv, att de kan nyttja kunskaperna hos skickliga team som arbetar på distans. Det innebär att kunden kan överföra allt jobb som görs lokalt hos dem själva till våra team, så tar vi hand om alla företagstjänster (personalfrågor, team-utbildning, team-underhåll, karriärtillväxt…) och tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster till dem.

Om vi inte bara skulle lista de största fördelarna, utan även några fler, skulle följande vara de viktigaste:

  • 1.Flexibilitet med hänsyn till storlek, profiltyper och färdigheter;
  • 2.Tillgång till ingenjörer med unika färdigheter som inte är tillgängliga där kunden befinner sig;
  • 3.Beprövade modeller för felfritt övertagande av projekt från kunder till Seavus team;
  • 4.Att få ett ”nytt perspektiv” på kundens etablerade tillvägagångssätt och få nya idéer om hur man går bortom redan etablerade gränser;
  • 5.Introduktion av ny kunskap till kundens projekt baserat på den stora erfarenhet våra ingenjörer har fått från olika projekt inom olika domäner och teknologier.

Kan du dela med dig av ett exempel på ett framgångsrikt projekt?

Vi har sett flera framgångssagor under de första två veckorna, då vi började använda våra team för att fullt ut nyttja kraften hos vår remotization-modell. En av dem är att tillhandahålla våra tjänster från sex olika Seavus-kontor till ett företag som tillverkar komplexa motorer. När behovet av att jobba i isolering uppstod kunde vi i princip på nolltid instruera teamet om hur det skulle fortskrida med sitt arbete hemifrån och fortfarande bibehålla effektivt lagarbete och felfritt fullgörande av deras uppgifter.

Redan från början var våra ingenjörer fullt effektiva i sitt remotization-arbete, och detta lyckades vi med tack vare det faktum att vi under årens lopp har arbetat med nearshoring-modellen och har utbildat i hur man samarbetar med andra när man befinner sig på olika platser.

Ett annat exempel på framgång med ett liknande arrangemang är att tillhandahålla tjänster från två olika geografiska platser för ett europeiskt fintech-företag. När Seavus började utöva isolering av sina anställda fick alla våra ingenjörer, som tidigare arbetade på samma kontor och på distans samarbetade med team på andra platser, även börja samarbeta med sina ”kontorskollegor” på distans. Detta var endast möjligt tack vare det faktum att våra ingenjörer redan har utbildats i fjärrarbete i team, vilket är ett utövande som kräver flera månaders utbildning och samarbete med denna modell.

Hur hanterar man utspridda team på ett effektivt sätt inom remotization? Spelar kulturella och språkmässiga skillnader en avgörande roll för teamets dynamik?

Hos Seavus har vi ägnat oss åt organisering och hantering av utspridda team i över 20 år, i samarbete med olika kunder och ingenjörer från många olika kulturer. Det kan verka enkelt att arrangera samarbeta mellan personer på olika platser, men detta är en av de viktigaste faktorerna för att göra det på ett effektivt sätt och undvika bortfall från teamet. Detta är ett område som Seavus tidigare har gjort stora investeringar i genom att utbilda vår personalavdelning och ledning i hur man identifierar egenheterna hos varje kultur och etablerar en gemensam grund på vilken vi kan få företagets kultur att växa – Seavuskulturen. Att ha ett nära samarbete med personer från fler än 17 nationaliteter har låtit oss förstå vad som förväntas av ingenjörer från olika platser samt hur man vet vilka typer av projekt som bör läggas var, hur man organiserar effektiva möten, hur man utbildar ingenjörer från olika platser på rätt sätt och med rätt typ av kommunikation/samarbete, och ett dussin andra detaljer som vi är uppmärksamma på när vi sätter ihop ett nytt team. När ett team arrangeras så väljer vi en skicklig projektledare som, bland andra ansvar, har hand om att hjälpa medlemmarna i teamet att arbeta med perfekt synergi, baserat på deras tidigare utbildning och erfarenhet med att jobba med fjärrteam.

Vad som är vitalt är att Seavus i dagsläget redan har investerat i att förbereda våra team och teammedlemmar för fjärrarbete i alla skalor. Detta bevisas av våra tester under de senaste veckorna, där alla våra anställda har arbetat på distans utan några problem, och vi ses fortfarande som en stor organisation som arbetar effektivt.

En av de stora riskerna under de senaste två veckorna, när hela företaget började utöva fjärrarbete, var internetkvaliteten som våra ingenjörerna förlitar sig på i sina hem. Även om de flesta bor i stadsområden med bra internettäckning, var vi tvungna att testa detta i förväg för att säkerställa att allt fungerar bra. Nu när dessa tester har utförts kan vi utan att tveka säga följande: ”Vi har bevisat att vi verkar felfritt även när våra skickliga ingenjörer arbetar från sina hem.”

Fördelen vi har sett idag hos Seavus är den starka förståelsen för olika kulturer och hur man synkar deras egenheter. Under de åratal vi arbetat hos Seavus har vi dessutom skapat en unik kultur som främjas och utövas på de olika platser där vi har våra kontor.

Avslutningsvis, vad möjliggör ett framgångsrikt fjärrteam?

Det finns några vitala färdigheter som möjliggör ett framgångsrikt fjärrteam:

  • 1.Bra onboarding- och utbildningsprocesser som gör att alla känner sig bekväma med att kommunicera på avstånd, eftersom vi som människor ofta är öppna för att starta en konversation med personen som sitter bredvid oss, men drar oss från att ta fram telefonen och ringa någon som vi jobbar med på distans;
  • 2.Utmärkta projektledare som utbildats i att sätta ihop och hantera fjärrteam under projektets utförande;
  • 3.Nära bevakning av alla avvikelser i teamets beteende för att möjliggöra tidig upptäckt om ett team eller en medlem inte är nöjda med arbetet ifråga;
  • 4.Utmärkta tekniska tillgångar som hjälper till att möjliggöra felfritt utövande av fjärrarbetet, vilket Seavus har gjort betydande investeringar i under de senaste åren.