Lenovo: ”Vi vill ha mer fokus från våra partner”

Lenovo har 35 personer i Sverige. Samtidigt är de den snabbast växande pc-leverantören och har runt 15-16 procent av marknaden totalt sett. Det är lätt att inse att kanalen är viktig för dem. Men hur jobbar de med den? Vi frågade Sverige-chefen William van Kerkvoorde.

William van Kerkvoorde, Lenovo Sverige

Detta publicerades först i IT-Kanalen nr 1 2014 (papperstidningen)

– För att få vara partner till oss krävs egentligen bara en bra, väl underbyggd affärsplan. Sen finn det ju olika nivåer i programmet. Så det skiljer sig egentligen inte från hur andra leverantörer jobbar.

– En skillnad är att Lenovo inte konkurrerar med sina partners. Vi är helt fokuserade på indirekt försäljning genom partners. 95 procent av den totala försäljningen går genom partners.

Idag har man cirka 700 ”köpande partner”, som William säger. Och han letar ständigt nya. Men framför allt vill han att befintliga partner satsar mer på Lenovo.

Vad säger du för att övertyga partner om att göra det?
– Kärnan i budskapet är att vi har en fantastisk produktportfölj och en bra, väl genomarbetad service- och supportkanal och ett konkurrenskraftigt partnerprogram. Sen förstås det att om partnern ger oss fokus så får de fokus tillbaka.

Vad innebär det rent konkret?
– I korthet att de får fler förmåner och marknadsbidrag, och tillgång till fler resurser från vår sida. . Vi strävar konstant efter att förenkla partnerprogrammet och göra det givande för våra partners. Det ska vara enkelt och lönsamt att göra affärer med oss.

Högre kreditgräns

Bland annat har man i år tagit bort trappstegsmodellen för beräkning av hur stor ersättning partner ska få. Istället tjänar de nu pengar från första kronan och nivån stiger sedan linjärt med försäljningsvärdet.

En annan nyhet i år är att distributörer har fått en avsevärt högre kreditgräns, vilket gör att de kan hålla ett bredare sortiment. En tredje punkt handlar om att det nu är enklare rent administrativt att ha att göra med Lenovo, framför allt för mindre partner, eftersom man förenklat processer och de stödjande system som används mot leverantören.

Ser du någon förändring i hur ni kommer att jobba med kanalen?
–En förändring i kanalen är att det kommer nya typer av partners som fokuserar på att erbjuda arbetsplats som tjänst, där den här komponenten, pc:n eller surfplattan, är en del.

– Då gäller det att vi är rätt positionerade så att de känner att väljer de Lenovo, då är den komponenten en självklar del.

– En annan förändring som inte har specifikt med kanalen att göra, men som påverkar den i hög grad är att devicer har blivit viktigare igen. Förut var det mer att en pc är en pc. Så är det inte längre. Det är emotionellt. Du som användare vill vara med och välja.

Ser du att distributörernas roll kommer att förändras?
– Distributörer har ju förstås kvar sin grundroll, att hantera logistiken och krediter. Sen har de utvecklat en mängd tjänster för våra partners som skapar en välavvägd värdekedja. Så mycket beror på hur åf:ar vill jobba med distributörer.

Post Comment