Vikten av framgångsrikt samarbete i arbetet

Att utrusta anställda med nödvändig teknik som ger de möjlighet att samarbeta, skapa mänskliga interaktioner oavsett geografisk plats och vara effektiva och produktiva oavsett var de arbetar ifrån är en viktig framgångsfaktor för företag idag.

Vikten av framgångsrikt samarbete i arbetet 1
Paul Clark

Vår kommunikation måste utvecklas i takt med den digitala utvecklingen och ge företagen nya och innovativa lösningar att sammanföra människor på ett mer effektivt sätt. Men vad är det som gör samarbete så viktigt? Vi har identifierat fyra faktorer.

Innovation

När grupper träffas skapas nya idéer och perspektiv. Att ha förmågan att kommunicera omedelbart och visuellt gör det inte bara möjligt för medarbetare att enklare och bättre kunna förmedla sina idéer och diskutera med sina kollegor, utan också att ha mänskliga interaktioner med varandra, oavsett plats.

Nya kommunikationskanaler över gränser

Genom att kunna arbeta med andra kollegor från olika avdelningar inom verksamheten oavsett plats öppnas nya kommunikationskanaler som främjar lärande och utveckling. Samarbete mellan olika avdelningar är viktigt, och för att lyckas måste företagen hitta nya sätt att stärka sin personal för att kommunicera och dela information över gränser.

Glada medarbetare

Många anställda har idag möjlighet att arbeta från vilken plats som helst och spendera värdefulla timmar, som annars kanske skulle spenderas med pendling, med sina familjer och nära och kära eller till fritidsintressen. Men mänsklig kontakt är inte bara viktiga i det personliga livet utan också på arbetsplatsen, och upplevelsen av den mänskliga kontakten underlättas när du ser och pratar med en person. För att uppnå detta kommer all typ av teknik att spela roll, så som ljud/videokonferensteknik, headset, lösningar för små mötesrum etc. Att skapa en arbetsmiljö där de anställda känner sig värderade och får möjlighet att dela med sig av sin kompetens till kollegor är nyckeln till att skapa en mer tillfredställande arbetsplats. Glada och nöjda medarbetare är produktiva anställda och det är fördelaktigt för alla företag.

Nöjda kunder

Vi tillbringar inte bara mer tid på möten än för bara några år sedan, vi samarbetar också på fler sätt än någonsin tidigare i och med ökningen av distansarbete, öppna kontorslandskap och globala medarbetare. Att ha möjligheten att dela information i större utsträckning gör det även enklare för de anställda att vara bättre positionerade för att hjälpa sina kunder, vilket leder till minskade väntetider, bättre kundupplevelse och ökad kundlojalitet.

Dessa faktorer skapar en stor efterfrågan på videokonferenslösningar som gör distansmöten mer produktiva och lika verkliga som om medarbetarna skulle sitta ansikte mot ansikte. En av våra tekniska lösningar är Poly G7500, som sätter innehållet i centrum. Den utvecklades med tanke på dessa faktorer. Med 4K-video och en överträffat klar ljudbild hjälper G7500 grupper att enkelt dela idéer och uttrycka sig tydligt samtidigt som människorna i samtalet får känslan av att de är tillsammans i samma rum. Med funktioner som Noiseblock och Acoutsic Fence kan anställda även hålla fokus på mötet utan att störas av bakgrundsljud eller distraktioner.

Behovet av samarbete kommer inte att förvinna, snarare tvärt om. Företagen måste därför överväga att implementera teknik för samarbete för att skapa en mer givande och produktiv arbetsmiljö för sina anställda.

Paul Clark