ViNet baseras på Episervers plattform och tas fram av Creuna och Visma för Systembolagets nya intranät

Systembolagets nya intranät ViNet är den viktigaste kanalen för den interna kommunikationen och fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet i butik.

Systembolaget har 5 000 medarbetare fördelade på 436 butiker, två depåer och ett huvudkontor. Med denna spridning över hela landet är intranätet en viktig intern kanal för att kunna nå majoriteten av medarbetarna Systembolagetmed samma information vid samma tillfälle. Intranätet är också den kanal där medarbetarna enkelt ska kunna finna den information de behöver för att sköta arbetet i butik.

ViNet ska ge alla medarbetare tillgång till gemensamma arbetssätt, relevant information, nyheter och kunskaper för att nå vårt mål – att imponera på kund. På ViNet ska dialog och kunskapsdelning möjliggöras. Allt på en plattform som är hållbar över tid, säger Carolina Nilsson, chef digital utveckling och förvaltning på Systembolaget.

Creuna ska tillsammans med Visma ta fram Systembolagets nya intranät ViNet. Creuna har huvudansvar för koncept, UX och grafisk design och Visma har affärsansvaret samt ansvar för projektledningen och utvecklingen av intranätet. Intranätet baseras på plattformen Episerver och projektet påbörjades under mars månad

Post Comment