Visma förvärvar Formsofts produkter

Visma har ingått ett avtal med Formsoft AB avseende förvärv av Formsofts verksamhet och produkter.

Visma förvärvar Formsofts produkter 1Förvärvet stämmer väl med Vismas mål att vara en stark digitaliseringspartner för offentlig sektor. Produkterna kommer utvecklas vidare i Vismas regi.

Formsofts verksamhet är helt inriktad på mallösningar. Genom att kombinera kun­skap om svensk dokument- och blankettstandard, tillgänglighet och Office-programmen med lång erfarenhet från offentlig dokumenthantering har de er­bjudit kunderna kvalificerade produkter och mallar för användning i små såväl som stora organisationer.

– Vi har haft som målsättning att erbjuda lösningar som är enkla att administrera, lätta att använda och som producerar dokument och blanketter med hög kvalitet, som följer nationell standard och erbjuder tillgänglighet för personer med och utan funktionsnedsättning. Att det Formsoft byggt upp nu kommer att utvecklas vidare av Visma känns bra, säger Formsofts grundare Christer Nilsson.

Dokument hanteras i stora mängder i alla verksamheter, inte minst inom offentlig sektor där kraven på tillgänglighet och användarvänlighet är stora. I den pågående digitaliseringen är bra, standardiserade mallar för blanketter och dokument en förutsättning för en effektiv dokumenthantering.

Förvärvet stärker Visma Consultings affärsområde vars specialitet är att erbjuda heltäckande lösningar för offentlig sektors digitalisering av informationshanteringen.

– Formsoft har varit en pålitlig samarbetspartner till Visma under många år och tillverkat och anpassat dokumentmallar för Ciceron, vår lösning för dokument- och ärendehantering. Nu kommer Formsofts tjänster och produkter att vara en naturlig del av vårt erbjudande, säger Berit Backvid, affärsområdeschef inom Visma Consulting.