Visma tecknar avtal med Region Uppsala om förvaltning av webbplatser

När Region Uppsala upphandlade utveckling och support av sina webbplatser föll valet på Visma Consultings experter inom Episerver och webb.

Visma tecknar avtal med Region Uppsala om förvaltning av webbplatser 1– Visma Consulting ska fungera som en proaktiv och strategisk partner till Region Uppsala, ett uppdrag som vi är stolta att åta oss, säger Gustaf Snöbohm, affärsområdeschef för Visma Consultings Episerverteam.

– Avtalet är ett kvitto på att vår strategiska satsning på webb och digitalisering är rätt. Uppdraget är särskilt roligt eftersom vi även satsat på närvaro i regionen och har en kraftfull del av våra Episerverexperter på plats just i Uppsala, säger han.

– Vi ser en trend inom offentlig sektor att satsa på på digitalisering i syfte att stimulera nya och effektivare arbetssätt. Man vill också underlätta kommunikationen både internt och med medborgare, kunder och samarbetspartner. Att utveckla och förvalta sina webbplatser så att de underlättar och stödjer digitaliseringens utveckling är ett naturligt steg, säger Gustaf Snöbohm.

Det nu träffade avtalet omfattar webbkonsulttjänster för teknisk utveckling, förvaltning och support av befintliga webbplatser samt eventuell utveckling av nya plattformar. Avtalet gäller två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.