Visolit expanderar och stärker sin position i Norden ytterligare med förvärvet

De tre företagen är liksom Visolit leverantörer av hybrida molntjänster med tillhörande konsulttjänster.

Visolit expanderar och stärker sin position i Norden ytterligare med förvärvet 1
Terje Mjøs, koncernchef Visolit

De har alla starka positioner inom Visolits huvudsegment som är mindre och medelstora privata och offentliga företag i Norden.

Förvärven är ett viktigt led i vår expansionsstrategi och innebär att vi ytterligare stärker vår position i nya geografiska områden på den växande nordiska marknaden för hybrida molntjänster, säger Terje Mjøs, koncernchef Visolit.

Framförallt har de tre företagen mycket hög kompetenshöjd, som ytterligare stärker Visolits förmåga att hjälpa kunderna med att utveckla och stärka sina IT-lösningar för att säkra konkurrensförmågan inför framtiden.

Aison och Netscenario är två norska företag med starka kundportföljer inom flera branscher, speciellt inom maritim verksamhet, industri och fastighet. Svenska H2O Data har kunder inom produktion och distribution.

Visolit har redan omfattande verksamhet inom bland annat industri- och fastighetssektorn och får med de nya områdena ytterligare specialistkompetens.

Ny inbrytning i södra Sverige

Aison och Netscenario är baserade väster om Oslo medan H2O Data finns i Malmö.

Närhet till kunden är viktig för oss och de nya förvärven har en viktig geografisk aspekt. I Norge täcker vi nu hela södra delen av landet. Köpet i Sverige innebär en ny inbrytning i södra Sverige, säger Terje Mjøs.