VMWare breddar sin satsning på IoT med nya lösningar

Under MWC i Barcelona presenterade VMWare bland annat nya lösningar riktade mot användningsområden som smart övervakning och resursförvaltning.

VMWare breddar sin satsning på IoT med nya lösningar 1
Duncan Greenwood, Vice President EMEA End User Computing

IT-Kanalen var på plats i Barcelona under årets upplaga av WMC – världens största expo för allt som rör den mobila sidan av IT, en sida som för varje år ökat och blivit allt bredare. Vi träffande här Matthias Schorer, Lead Business Development Manager, IoT, EMEA och Duncan Greenwood, Vice President EMEA End User Computing vid VMware för att höra deras syn på VMwares kommande utveckling.

Plattformsoberoende lösning
Börjar vi titta på företagets IoT satsning så görs denna genom ett nytt eller fördjupat samarbete med flera aktörer där framför allt branschledande företag som Axis Communications och Wipro Limited har en stor del. Trots att lösningarna som presenterades har multipla tillämpningsområden så finns ett par primära områden vilka omfattar;

1. Industriell IoT för resursoptimering av exempelvis oljekällor, kraftförsörjningsnät eller smarta städer där uppkopplade enheter finns i mer utsatta och krävande, olikartade utomhusmiljöer som många gånger kan ha instabila nätverk och strömförsörjning.
2. Fabriker och anläggningar som jobbar med slutna nätverk och mer krävande inomhusmiljöer.
3. Filialer och/eller fjärrplacerade kontor där utrymme och olika resurser ska samordnas över flera lokaliteter.

VMWare breddar sin satsning på IoT med nya lösningar 2
Matthias Schorer, Lead Business Development Manager, IoT, EMEA

– VMWare har lite av en unik position på marknaden. Inte att vi är ensamma om att erbjuda de lösningar som vi gör med i det att vi har en holistisk syn samt att vi kan erbjuda en lösning som sträcker sig över alla områden och omfatta alla aspekter av IoT. Genom ett bredd partnerskap och lång erfarenhet så sträcker sig våra lösningar även över alla plattformar och vi kan nå slutenheter mer eller mindre oavsett vilket underliggande system som de används, berättar Matthias.

Tre bastjänster
Från start så omfattas de nya lösningarna av tre olika tjänster vilka kommer att anpassas för dess nya funktioner och möjligheter. Dessa tre är;

1. VMware vSAN Hyperconverged infrastructure eller HCI som gör att företaget på säkrast möjliga sätt kan vidareutvecklas med i princip ingen risk och till en minskad TCO tack vare användare av standardiserade x86 servrar och en accelererad IT responsivitet. Dessutom är lösningen fullt skalbar inför kommande tekniker och lösningar.
2. VMWare vSphere vilket är den optimala molnbaserade plattformen sett till prestanda, tillgänglighet och effektivitet för såväl infrastruktur och program. Plattformen har dessutom integrerad säkerhet och erbjuder en universell app plattform.
3. VMware Pulse IoT Center som är en säker, Enterprise klassad kontroll- och övervakningslösning för allt som rör IoT enheter och som hjälper både IT och OT fokuserade företag inom alla faser av molnbaserad IoT satsningar.

– Vi har lösningar som tillhör de säkraste, agilaste och samtidigt mest kostnadseffektiva på marknaden. Samtidigt är den enkla att administrera och mycket av den bakomliggande komplexiteten döljs av en enad plattform. Allt för att företaget ska kunna ta steget mot en snabbare implementering av IoT och dess fördelar i alla tänkbara scenarion, säger Duncan.

5G i allt större fokus, men vi är inte där
En av de största hyperna som även är den snabbast växande för varje event som vi närvarat vid under de senaste 12 till 18 månaderna är utan tvekan 5G och även inom detta område så ligger VMWare i det främre ledet. En stor del av stommen till dagens 5G diskussion kretsar kring möjligheten att snabbt bygga och lansera nya tjänster, vilket blir viktigare för var dag som går och här jobbar VMware med att visa hur företagets lösningar hjälper till exempel telekomföretag att förbereda sig vad som komma skall.

VMware kan hjälpa till att modernisera och transformera nätverken för att leverera virtualiserade versioner av befintliga tjänster som Voice over LTE, IP Multimedia Subsystem och EPC och även att integrera lösningarna i befintliga system. Men trots att 5G erbjuder extremt hög överföringshastighet så är det i dagsläget inter lösningen på allt och framför allt så är vi fortfarande en bra bit bort från en total övergång.

– 5G är utan tvekan en viktig del av framtiden men det är långt ifrån den enhetliga produkt som kommer att lösa alla våra problem och trots extrem hastighet som kommer göra det möjligt att exempelvis strömma VR och AR material trådlöst så finns många delar som 5G inte kan lösa. Ser vill det andra område som de senaste åren väckt störst uppmärksamhet i form av självkörande bilar, ett område som VMWare till stora delar också är aktiva inom, så är troligen inte 5G den kompletta lösningen utan här måste vi hitta ett sätt för bilar att kommunicera direkt med andra bilar istället för att gå vi en central plats, säger Duncan vidare.

Däremot så kommer så 5G att användas till stora delar av dagens anslutna bilarnas IoT utbyte med centrala system och inom just detta område så presenterade VMWare ett nytt samarbete med Affirmed Networks. Tillsamman ska de båda parterna utveckla och tillhandahålla ett öppet och flexibelt virtualiserat nätverk för en effektiv IoT tjänst anpassad för anslutna bilar.

Intressant samarbete på hemmaplan
VMWare breddar sin satsning på IoT med nya lösningar 3Nu är VMWare inte bara aktiva inom den direkta mobila sidan utan har även visat på en mycket intressant molnlösning med stöd för virtuella miljöer för server, klient samt hybrida molntjänster tillsammans med Fujitsu. Det är Akademiska Hus, ett av landets största fastighetsbolag, som sökt en skalbar molninfrastruktur och flexiblast möjliga arbetsplats för sina anställda.

Lösningen blev Fujitsu PRIMEFLEX for VMware Cloud Foundation som är ett unikt framtaget integrerat system vilket förväntas effektivisera implementeringstiden, reducera driftkostnaderna och förenkla sVMWare breddar sin satsning på IoT med nya lösningar 4ystemhanteringen, men även skapa helt nya affärsmöjligheter genom tillgång till realtidsdata i en öppen plattform.

Genom öppna API:er kan även tredjepartsaktörer som kunder och energimyndigheter med flera få access till kvalitetssäkrad realtidsdata från en verklig värld för att på detta sätt kunna utveckla nya tjänster, exempelvis för energioptimering.

Detta var några av de mer intressanta delar som våra diskussioner kretsade kring och sett utifrån så kan vi snabbt konstatera att det är väldigt få eller ens några IT-relaterade områden som VMWare inte har finger med i eller anknytning till.