Volvo Cars – en av de stora vinnarna

Sitecore Experience Awards är en internationell tävling som hålls varje år. Vinnare utses i flera kategorier inom varje region. Nomineringarna bygger på information från partners, kunder, press, analytiker samt kollegor.

Volvo Cars - en av de stora vinnarna 1
Thommy Sundström som är Försäljningschef på Sitecore Sverige

I årets upplaga av tävlingen höll sig Volvo Cars väl framme och tog hem segern i två av klasserna. I kategorin – Ultimate Experience Award – vann de i regionen Europe / Middle East / Africa (EMEA). Dessutom vann de i kategorin – Best Use of Sitecore as a DXP – där DXP betyder Digital Experience Platform. Här var de vinnare i regionen Nordics.

Digital First

Volvo Cars, som har strategin Digital First, har tillsammans med martech-bolaget Sitecore utvecklat en modern och personlig kundupplevelse vid köp online. Satsningen resulterade i att Volvo Cars ökade sin trafik till hemsidan med 31 procent under 2017.

I takt med att köpbeteendet hos kunderna förändras ställs nya krav på företagen att uppdatera sina digitala kanaler. Volvo Cars har som målsättning att 20 procent av försäljningen ska komma via online-kanalerna.

”Det är ett tufft mål som Volvo Cars har satt upp och jag är väldigt imponerad över hur bra de har lyckats hittills”, säger Thommy Sundström som är Försäljningschef på Sitecore Sverige.

Implementationen av Sitecore Experience Platform sköttes av Sitecores partner Avanade. Uppgiften var att skapa en personlig och smidig köpupplevelse online. Idag används lösningen i fler än 90 länder.

”Arbetet tillsammans med Volvo Cars är ett bevis på att Sitecores plattform klarar av att möta de högt ställda krav som marknaden ställer och i slutänden skapa verkligt affärsvärde för konsumenten. Det är alltid något som vi strävar efter”, berättar Thommy.

Vad var det som gjorde att Volvo Cars valde just Sitecore?, frågar vi.

”Det är egentligen en fråga för Volvo Cars. Men vi är såklart stolta över att vår plattform efterfrågas av ledande internationella varumärken och att resultatet för Volvo Cars blivit så lyckat”, svarar han.

Det finns fler lyckade exempel med Sitecore Experience Platform

Thommy berättar att det finns fler exempel där deras kunder har skapat lyckade lösningar med deras plattform som grund.

”Ett färskt case är Gunnebo Group, den ledande globala leverantören av säkerhetslösningar som valde att implementera Sitecore Experience Platform 9 för gruppens nya hemsida. Avtalet slöts i mars 2018.  Hemsidan kommer att användas på 28 olika marknader, med erbjudanden tillgängliga på ytterligare 100 marknader. Det är vår partner Sigma som har det huvudsakliga ansvaret för underhåll och införande”, berättar han nöjt.

”Vi vann kontraktet i tuff konkurrens med flera ledande internationella CMS-leverantörer och lyckades sticka ut bland konkurrenterna genom en bättre användarupplevelse, både för front-end och back-end användaren. Det var ett viktigt kriterium för marknadsföringsexperterna på Gunnebo Group som kommer att använda lösningen på daglig basis. Det var tuffa krav vi behövde möta, bland annat önskade Gunnebo Group att det skulle finnas möjlighet att koppla på Microsofts ERP-verktyg Dynamics 365 till hemsidan. Tack vare vår version Sitecore 9 fanns den möjligheten”, fortsätter Thommy.

Tillverkningsindustrin är på gång

Han fortsätter med att berätta om en annan stor kund som har kommit igång med sin digitalisering och det är SSAB.

”Om man ska generalisera kan man kanske säga att tillverkningsindustrin är lite sena när det kommer till digitalisering. Därför var det extra kul att arbeta med SSAB och hjälpa dem realisera delar av sin digitala vision. När SSAB år 2014 köpte det finska stålföretaget Rautaruukki stod de två företagen plötsligt inför utmaningen att ta fram en ny gemensam plattform där all information kunde samlas. Givetvis med kunden i centrum. De ville ha en personligare webbplats, byggd för att attrahera kunder. Det var en utmaning med tanke på de stora volymer som det rörde sig om. På SSAB skickas det över 300 000 e-mails per månad. Det sker över 15 000 nedladdningar via sajterna varje månad och antalet besökare på sajterna är cirka två och en halv miljon per år”, förklarar han.

”Vi har hanterat de cirka 25 ländernas olika sajter. Det är ytterligare 16 stycken planerade för i år och utmaningen är främst arbetet med att utöka antalet artiklar och förnya innehållet. Allting måste hela tiden vara uppdaterat, inte minst för att det ofta handlar om juridiska dokument. Vi började arbetet med att implementera plattformen 2015 och den lanserades senare samma år. Det har följts av en mognadsprocess både tekniskt och inom SSAB. Vi är väldigt stolta över resultatet som bland annat genererat en över 500-procentig ökning av leads. Dessutom har antalet återbesök från de viktigaste målgrupperna ökat med 56 %”, berättar Thommy stolt.

Hjälper även till med lösningar för e-handel

Han ger oss ytterligare ett exempel på ett lyckat kundcase och det handlar om Spendrups och e-handel.

”Vårt samarbete med Spendrups är ett bra exempel på hur företag kan accelerera sin e-handel med hjälp av rätt teknologi. Spendrups stod vid tillfället inför en omfattande förändring i form av en satsning på e-handeln för B2B-marknaden. Syftet var att skapa en plattform som kunde hantera alla delar av en modern B2B-försäljning online. Vi implementerade vår Sitecore Experience Platform och kopplade på den SaaS-baserade e-handelsplattformen STORM. Det var vår partner Sigma IT Consulting som införde lösningen. Resultatet blev väldigt lyckat och visar också på vikten av partnerskap. Något som vi ofta lyfter fram vid möten med kunder”, säger han.

Nya utmaningar väntar runt hörnet

Vi frågar honom om vilka som är de största utmaningarna för Sitecore och resten av branschen just nu?

”Det är en hård konkurrens idag och vi ser givetvis det som en affärsutmaning. Därför ser vi också en viss konsolidering på marknaden. En viktig del är att idag är vi alla konsumenter, även i ett B2B perspektiv. De krav på en 360-vy och en möjlighet till personliga anpassningar som vi sett i B2C-sektorn börjar på allvar bli verklighet även inom B2B. En stor utmaning för branschen är att kunna utveckla och implementera plattformar som kan ta sig an och förbli relevanta i den digitala ekonomin, med nya regelverk och förutsättningar som är i ständig förändring”, svarar han.

”Marknadsföringsteknologin blir också allt mer affärskritisk för företag oavsett bransch. Det innebär att vi också måste bli bättre på att prata med varandra på företagen, främst IT-avdelningen med marknadsavdelningen. Där måste vi som martech-bolag bli ännu bättre på att informera och erbjuda konkreta tillvägagångsätt kring nya digitala verktyg hos bolagen. De digitala initiativen ska vara en del av företagens affärsmål och ha ett tydligt ramverk för hur och när en leverans ska ske. Arbetet ska alltid utgå från kunden. Vi ser med stark tilltro framtiden an och känner oss redo att möta de ökade kraven som B2B-konsumenterna ställer på oss”, avslutar Thommy Sundström.