Vosko blir del av Conscia, den nordiska IT-infrastrukturexperten

Conscia Holding A/S (“Conscia”), Cisco Gold Partner i Danmark, Sverige och Norge, har ingått ett avtal om förvärv av Vosko B.V. (“Vosko”), en ledande nederländsk leverantör av säkra nätverksinfrastrukturlösningar och funktionstjänster.

Vosko blir del av Conscia, den nordiska IT-infrastrukturexperten 1
Mark Gozeling, Vosko och Mogens Bransholm, Conscia

– Under de senaste åren har Conscia utökat sin verksamhet i Danmark både till Sverige och Norge, och nu är vi redo att ta ett stort steg in på den nederländska marknaden. Vi tror att Conscia och Vosko passar ihop, inte bara utifrån deras tekniska expertis men också från ett mer kulturellt perspektiv. Båda företagen har ett starkt fokus på kompetenser och på att addera mervärde till kunderna, säger Conscias styrelseordförande Mogens Elsberg.

Vosko – en ny medlem i en familj av infrastrukturexperter
Vosko är en privatägd och högt kvalificerad fullserviceleverantör av företagsnätverk, integrerade kommunikations-, säkerhets-, datacenter- och funktionstjänstelösningar i Nederländerna. Vosko designar, implementerar, säkrar, underhåller och förvaltar stora och komplexa infrastrukturnätverk för de privata och offentliga sektorerna med en stark närvaro inom vård-, myndighets- och högskolebranscherna.
– Jag är mycket glad över att bli en del av Consciakoncernen, våra företag förenar betydande strategiska värden. När organisationer står inför ett ökande tryck att fokusera på innovation blir en pålitlig kommunikationsinfrastruktur över alla funktioner en strategisk och affärskritisk framgångsfaktor. Med Conscia kan vi fortsätta att expandera våra tjänster och vårt starka anseende på den nederländska marknaden och passionerat vässa vår Customer-first kultur, säger Voskos VD Marc Gozeling.

– Tillsammans kommer de två företagen att bli en ledande nordeuropeisk aktör inom lösningar för nätverksinfrastruktur. Som en del av vår portfölj i över 20 år har Vosko byggt en lång historia av kundorienterade och mycket innovativa nätverksinfrastrukturlösningar. Båda företagen kommer att ha stor nytta av att dela sina kunskaper vilket skapar ett stort kundvärde, tillade Ernst Nijkerk, från Nijkerk Holding B.V., Voskos enda aktieägare.
Bortsett från att bli en del av en större företagsfamilj kommer inga stora förändringar att göras av Voskos organisation. Den kommer att fortsätta fungera som en oberoende infrastrukturleverantör i Nederländerna. Mera konkret kommer Vosko att lansera Conscias unika servicelösning på den nederländska marknaden, landsorganisationerna kommer också att dela tekniska förmågor och kunskaper.
– Vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta med Marc och hans team. Vi är också glada att få erbjuda kunder i Nederländerna vår prisbelönta servicelösning och hjälpa dem att livscykelhantera sin kritiska infrastruktur “, säger Mogens Bransholm, VD för Conscia.

En högkvalificerad och kvalitetsfokuserad Ciscopartner
– Vosko är en specialiserad och mycket kvalitetsfokuserad Ciscopartner i Nederländerna. Vi är glada att de nu blir en del av Consciafamiljen, som vi vet är en extremt stark Ciscopartner i Norden med ledande förmågor inom Ciscos säkerhets- och datacenterområden, kommenterar Cisco Netherlands VD Edward Prinzen.

Kundfördelar och ytterligare tillväxt
– Detta är ett riktigt spännande drag, som vi har stora förväntningar på. Jag är övertygad om att båda företagen kommer att kunna dra nytta av varandra och att kombinationen kommer att ge nya möjligheter både för våra kunder och anställda och som sådan kommer den att vara en drivkraft för fortsatt tillväxt, avslutar Conscias styrelseordförande Mogens Elsberg.