VPN INNOVATÖREN TOSIBOX SATSAR PÅ SVERIGE – ÖPPNAR KONTOR I MÖLMÖ

Siktar på kraftig tillväxt – med kontor i Malmö placerar sig Tosibox nära Skandinaviens industriella centrum.

Finländska Tosibox Oy, som är specialiserade på säker dataöverföringteknik, stärker sin verksamhet i Skandinavien. Företaget grundar ett dotterbolag i Sverige som även skall bedriva verksamhet i Norge och Danmark. Etableringen av Tosibox Scandinavia AB i Malmö är ett steg i företagets konsekventa internationaliserings- och tillväxtstrategi.

Tosibox innovativa VPN-lösning skapar en direkt och skyddad distansförbindelse, via den är det till exempel enkelt att hantera och övervaka industriutrustning utan utmanande tekniska

Tosibox_Logo_PNG

installationer. Tosibox har  verkat på den svenska marknaden sedan 2013 via sina återförsäljare Beijer Electronics och Teletec. Avsikten med det nya dotterbolaget är att effektivera Tosibox marknadsföring, värva nya kunder i Skandinavien och att erbjuda våra återförsäljare ett ännu bättre teknik- och försäljningsstöd.

“I Sverige fortsätter vi vårt goda samarbete med Beijer och Teletec. De har spelat en central roll för att nå den svenska kundkretsen. Vår närvaro i form av ett eget dotterbolag ger oss större trovärdighet och synlighet på marknaden”, konstaterar verkställande direktören Tero Lepistö.

Tosibox har vid sidan av Finland definierat Tyskland, USA och Skandinavien som sina huvudsakliga marknadsområden. Bolaget har redan dotterbolag i Tyskland och USA och nu står Skandinavien på tur.

Lepistö ser de skandinaviska länderna som ett lovande marknadsområde. Såväl Sverige, Norge som Danmark är teknologiska föregångare och behovet av den typ av lösningar som Tosibox erbjuder är stort. Han väntar sig att Tosibox försäljning kommer att bli dubbel eller tredubbel jämfört med Finland – i Norge och Danmark borde den nå ungefär samma nivå som i Finland.

Enligt Lepistö kommer Tosibox fortsätta att expandera på den internationella marknaden och han utlovar att det kommer tillkomma fler dotterbolag i framtiden.


Stora tillväxtmöjligheter

Roger Vestin är ny som försäljningschef på Tosibox Scandinavia och har lång erfarenhet av bland annat automationsbranschen och industriell datakommunikation på den svenska marknaden. Han menar att Tosibox har nästan obegränsade tillväxtmöjligheter.

“Å ena sidan ökar ständigt behovet av säkra dataförbindelser och å andra sidan sprids användningen av Tosibox till allt fler branscher”, säger han.

Roger uppskattar att efterfrågan på Tosibox produkter är störst inom industriell automation, maskinbyggare, fastighetsautomation, säkerhet och VA. I Norge är Tosibox också intresserat av de möjligheter som öppnar sig inom oljeindustrin.

“Vi måste också ständigt kartlägga de behov som finns på marknaden, förstå kundernas utmaningar och svara mot dem med attraktiva och flexibla lösningar”, säger Roger.

Post Comment