Waystream utser Susanne Torrbacka till tillförordnad vd

[KVINNOR PÅ KANALEN] Styrelsen i Waystream Holding AB har beslutat att utse Susanne Torrbacka till tillförordnad verkställande direktör per den 20 december 2018.

Waystream utser Susanne Torrbacka till tillförordnad vd 1Susanne är även finansdirektör i Waystream Holding AB och kommer att ansvara för båda rollerna till dess att en permanent vd är på plats.