Westinghouse väljer Fujitsu för IT-tjänster

fujitzuFujitsu i Sverige har ingått ett avtal med Westinghouse Electric Sweden, en del av Westinghouse Electric Company, om leverans av ett brett utbud av affärsnära IT-tjänster för att uppnå högre kostnadseffektivitet och produktivitet. 

Avtalet är en utvidgning och fördjupning av ett globalt avtal mellan Fujitsu Corporation och Westinghouse Electric.

Westinghouse Electric Company är en världsledande aktör inom kärnkraftsindustri som tillverkar såväl reaktorer som kärnbränsle och annan utrustning. I Sverige är företaget huvudsakligen baserat i Västerås och har ett tusental anställda.

Avtalet innebär att Fujitsu kommer att leverera ett brett utbud av BAS (Business Applications & Services)-tjänster till Westinghouse i Sverige. Detta omfattar bland annat att Fujitsu tar över ansvaret för service desk och på platsen-support. Fujitsu levererar också slutanvändar- och kapacitetstjänster som underlättar samverkan och integration av arbetsflöden och samtidigt motsvarar de rigorösa säkerhetskrav som branschen verkar under.

Avtalet löper fram till den 30 april 2020.

”Westinghouse Electric är ledande inom en av de mest komplexa och krävande branscher man kan tänka sig. Det är ett starkt kvitto på styrkan i vårt tjänsteutbud och kvaliteten i vår leverans att vi får ansvaret att bidra till fortsatt framgång”, säger Conway Kosi, verkställande direktör på Fujitsu i Norden.

”Vårt framgångsrika globala samarbete utvidgas nu med tjänster som är viktiga för oss lokalt. Vi är trygga över Fujitsus förmåga att stödja oss i arbetet att uppnå stora fördelar både i form av högre produktivitet och lägre kostnader”, säger Magnus Boberg, ansvarig för informationssystem vid Westinghouse i Nordeuropa.

Post Comment