Wi-SUN Alliance växer med 60 procent

På tre år väntas en ökning av investeringar i teknik för smarta städer öka med nästan 70 procent, enligt IDC.

Wi-SUN Alliance växer med 60 procent 1Det ökar behovet av säkra trådlösa lösningar som bygger på öppna standarder, vilket syns hos den icke-vinstdrivande medlems- och branschorganisationen Wi-SUN Alliance som under det gångna året haft en medlemstillväxt på 60 procent. Till de globala nyskotten räknas teknikjättar som Huawei samt Hitachi.

Antalet uppkopplade produkter förväntas uppgå till 30 miljarder år 2020. För att smarta städer ska kunna fungera långsiktigt och effektivt krävs det att tekniken samverkar och där säkerheten kan garanteras. Wi-SUN Alliance är en global icke-vinstdrivande medlems- och branschorganisation som arbetar för att främja utbredningen av smarta städer, smarta verktyg och stora IoT-lösningar utomhus genom att sprida användningen av trådlösa lösningar baserade på öppna standarder.

  • Wi-SUN är ledande inom tekniken för storskaliga nätverkslösningar och har den mest utbredda IoT-teknologin världen över – detta återspeglas i vår växande medlemsbas. Oberoende forskning från Rethink Technology ger ytterligare stöd för WI-SUN:s växande framfart, som uppskattar att företag inom Wi-SUN beräknas uppnå en fortsatt årlig tillväxt med 20%, säger Phil Beecher, ordförande och vd för Wi-SUN Alliance.

WI-SUN har i dag totalt 180 medlemmar i Asien och stillahavsområdet, Nord-, central- och Sydamerika och Europa. Tillsammans har medlemmarna, som är alltifrån globala företag till nationella företag och industrier, mer än 80 produkter tillsammans. Globalt sett används över 89 miljoner kompatibla Wi-SUN produkter.

Wi-SUN Alliance arbetar med organisationer som vill ansluta sig till en standardisering av trådlösa lösningar. Till smarta städer som redan använder sig av WI-SUN:s produkter räknas bland annat Paris, Köpenhamn, och Englands första smarta stad Bristol.

För mer information besök: https://www.wi-sun.org/index.php/join-us/membership-overview#