Wi-SUN lanserar certifieringsprogram för storskaliga IoT-nätverk

Wi-SUN Alliance lanserar sitt nya certifieringsprogram för Field Area Networks (FAN).

Wi-SUN lanserar certifieringsprogram för storskaliga IoT-nätverk 1FAN är en kommunikationsinfrastruktur för storskaliga IoT-nätverk. På samma sätt som du använder internet på en smartphone eller dator så kan ett Field Area Network låta enheterna sammanlänkas i ett gemensamt nätverk.

Wi-SUN Alliance består av en rad framstående medlemsföretag som vill accelerera implementeringen av öppna FAN- och IoT-standarder. Genom det nya certifieringsprogrammet kan alliansen certifiera produkter baserat på deras regelefterlevnad och vidare stötta utrullningen av utomhusnätverk för smarta städer. Alliansmedlemmarna planerar att tillkännage certifierade produkter under det fjärde kvartalet 2018.

– I takt med att städer, samhällsservicen och IT-branschen överlag ser tillväxt i sina IoT-nätverk blir det än tydligare att genomgripande öppna standarder är av högsta vikt för driftkompatibilitet och skalbarhet framöver, säger Phil Beecher, CEO på Wi-SUN Alliance.

Egenutvecklade system är inte längre tillräckligt flexibla eller kostnadseffektiva jämfört med lösningar baserat på öppna standarder. Att ansluta sig till Wi-SUN FAN som baseras på öppna IEEE- och IETF-standarder gör det möjligt för tjänsteleverantörer, smarta städer, samhällsservice och allmän nyttighet att distribuera anpassningsbara multitjänstnätverk och hjälper till att säkerställa driftkompatibilitet.

– Certifieringen är ett stöd för myndigheter och de branscher som våra medlemsorganisationer verkar i för att kunna säkerställa och skydda kvalitet, driftkompatibilitet, säkerhet och skalbarhet samt att deras produkter följer regelefterlevnaden för dessa öppna standarder, säger Phil Beecher.