Windows plattform blir säkrare och enklare

Under Build 2016 lanserades de första konkreta delarna av Microsofts kommande uppdatering för Windows 10 kallad Anniversary Update.

Denna ska rullas ut globalt någon gång i sommar och ett av de stora fokusområdena för denna uppdatering ligger på säkerhet och enkelhet över ett unifierat användargränssnitt. Detta är funktioner som efterfrågats både på företagssidan men framför allt inom den finansiellt orienterade sektorn.

Flera av säkerhetsfunktionerna som biometrisk inloggning via Windows Hello eller biometrictvå-stegs validering finns redan i nuvarande Windows 10 version men till uppdateringen kommer dessa lösningar att enklare integreras via olika APIer. Något som gör det enklare att utveckla appar som från start drar nytta av den integrerade säkerheten. Detta kommer även att gälla kommande uppdatering av Microsoft Edge som kommer att få en fullständig integrering av Windows Hello för alla former av inloggningar och valideringar.

Fram tills idag så använder allt flera personer komplexa lösenord men problemet är att samma personer, av bekvämlighetsskäl, använder samma lösenord för multipla platser vilket i slutändan blir en säkerhetsrisk. Med Windows Hello så kommer användare att kunna använda multipla lösenord vilka sedan integreras i en visuell inloggning. På detta sätt uppnår vi en högre, Enterprise-klassificerad, säkerhet än någon gång tidigare.

  • Med kommande uppdatering kan företag uppnå en säkrare men samtidigt snabbare vardag utan att behöva komma ihåg flera olika lösenord. Användaren loggar in på sin dator med exempelvis en tvåstegsvalidering, verifierar att han eller hon är rätt person och härefter räcker det med ansiktet, eller Iris för att validera och säkerställa alla kommande inloggningar eller bekräftelser under samma inloggade session – allt med Enterprise-klassificerad säkerhet , säger Terry Myerson, vice VD på avdelningen för Windows och enheter på Microsoft.
  • Den stora fördelen med denna lösning är att företagen kommer att kunna kräva tätare validering. Ta som exempel en bank som hanterar mängder av konton och transaktioner. Med Windows Hello kommer varje sådan transaktion nu att kunna bekräftas utan att personen i fråga tappar tid eller behöver oroa sig för att förlora/glömma smartcards eller andra externa lösningar.

Gemensam utvecklingsplattform

Terry Myerson, Microsoft Executive Vice President of the Windows and Devices Group, talks about an anniversary update to Windows 10 during the keynote address at the Microsoft Build Conference, Wednesday, March 30, 2016, in San Francisco. (AP Photo/Eric Risberg) CAER107 (Eric Risberg / The Associated Press)
Terry Myerson, vice VD på Windows och enheter på Microsoft

En stor del i kommande lansering rör även den enhetliga utvecklingsplattformen som Visual studio kommer att bli. Efter uppdateringen kommer utvecklare även att kunna skapa samma appar för Ios och Android som för Windows enheter. Detta ger en stor fördel i det att Microsoft kan fokusera på ett gränssnitt och en säkerhetsnivå istället för att behöva skapa olika lösningar och anpassningar över alla plattformar.

Dessutom vet vi från tidigare erfarenhet att det är enklare att hålla en högre säkerhetsnivå i familjära gränssnitt som har samma typ av menyer och beter sig på samma sätt oavsett enhetstypen som används.

 

 

Post Comment