Wipro knyter tätare band med Software AG för IoT-affärer

 

Carl-Henrik Hallström, nordenchef Wipro
Carl-Henrik Hallström, nordenchef Wipro.

Wipro, med nordenchef Carl-Henrik Hallström, och Software AG gör gemensam sak kring sakernas internet (IoT). De har utvecklat en gemensam plattform för att fånga och analysera IoT-data. 

Wipros arkitekturramverk Wipro Looking Glass integreras med Software AG:s produktsvit Digital Business Platform, och kan tillsammans bidra till att företaget kan integrera, fånga upp, analysera och reagera på IoT-data. Wipros nordenchef Carl-Henrik Hallström:

– IoT innebär en helt ny utmaning för systemdesigners. Det handlar om arkitekturer som kontinuerligt kan analysera streaming data, ta smarta beslut under en kort tidsrymd och på ett intelligent sätt utveckla systemet.

– Det handlar också om de positiva effekter detta kan ge på affärerna då tekniken kan ta vara på de möjligheter som ges, minska kostnaderna och navigera runt hot i realtid. Det är det som gör ett system smart och som ger en möjlighet att öka värdet på de produkter och tjänster vi tillhandahåller, säger han.

För finans, tillverkning och logistik

Den gemensamma lösningen är anpassad för att fungera i branscher som är beroende av big data-strömmar och hög prestanda som exempelvis finansbranschen, tillverkningsindustrin, logistik och telekommunikation.

Med hjälp av analysfunktionen och avancerade algoritmer, tillgängliga genom digitala sensorer och enheter, kan enheter exempelvis reagera på specifika händelser och maskiner smidigt styras och analyseras på ett intelligent och digitaliserat sätt.

– För att framgångsrikt ta sig an IoT-marknaden gäller det att effektivt kunna bygga och vidareutveckla applikationer som snabbt kan analysera big data-strömmar och snabbt ta intelligenta beslut. Genom att kombinera Wipros expertis med Software AG:s branschledande verktyg för realtidsanalys kan vi tillsammans erbjuda en unik och kraftfull plattform, som kan klara kraven på de mest krävande IoT behoven med flera hundratals sensorer, säger Berndt Karlsson, nordenchef på Software AG.

 

Post Comment