Wipro levererar avancerad cybersäkerhet för Microsoft Security

Wipro stärker nu sitt globala samarbete med Microsoft.

Wipro levererar avancerad cybersäkerhet för Microsoft SecuritySamarbetet mellan de båda internationella företagsjättarna innebär att de kommer att kunna erbjuda sina kunder över hela världen nya digitala säkerhetstjänster, bland annat Microsoft Azure- och Microsoft 365-baserade säkerhetslösningar.

Wipro är ett ledande globalt IT-företag som hjälper sina kunder med digital innovation, optimering och transformering och gör det möjligt för verksamheter att agera mera säkert och i överensstämmelse med olika lagkrav. Initiativet kommer att fokusera på olika säkerhetstjänster som integrerar Microsoft Azure och Microsofts avancerade säkerhetsfunktioner, exempelvis identitets- och åtkomststyrning, dataskydd och skydd mot hot.

”Det här samarbetet med Microsoft kommer att vara värdefullt för våra kunder eftersom det kommer att ge dem en unik möjlighet att öka sin digitala säkerhet samt tillgång till en kombination av förstklassiga digitala tjänster och riskstyrning”, säger Sheetal Mehta som är Senior Vice President och global chef för Cybersecurity & Risk Services vid Wipro.