WIT fick ta del av GROWTH MINDSET – en metod som Microsoft arbetar med

[KVINNOR PÅ KANALEN] Visionen är att möjliggöra för varje människa, företag och organisation i hela världen att få mer gjort.

IT-kanalen var inbjudna till Microsoft i Akalla på en spännande Tech träff den 11:e november och mötets tema var ”Women In Technology”, ett möte för tjejer inom IT-industrin.Kvinnor på Kanalen, WIT

Denna gång hade IAMCP WIT Sweden bjudit in Ulrika Jonsson från Microsofts HR-avdelning som talare.

Ulrika Jonsson arbetar sedan 4 år tillbaka på Microsoft Sverige som HR Manager och hon talade om hur man som företag det senaste året haft ett fokus på att utveckla kulturen utifrån Carol Dwecks forskning.  Growth mindset heter forskningen och Microsoft säger att detta är en förutsättning för att bli relevanta i kunddialoger och därmed nå sin vision.

För att lyckas med den djärva visionen såg man ett nödvändigt behov av en kultur som grundar sig i ett growth mindset tänkande. Det utgår ifrån tron att alla kan växa och utvecklas, det går att utveckla sin potential och ändra på sitt tänkesätt. För 1,5 år sedan började Microsoft diskussionen angående en ändrad kultur inom företaget.

Satta Nadella, CEO, Microsoft ville ha en ny kultur, där de anställda ska ha möjlighet att vara kreativa och bli mer produktiva.

Ulrika Jonsson säger:

-Alla kan utvecklas och ändra sitt mindset, (tänkande).

Hon förklarar vidare att vi kan alla välja att vara en ”Fixed mind” eller välja att vara en ”Growth mind”.

Om vi sitter fast i vårt tänkande är det så mycket svårare att utvecklas än om vi väljer att vara öppna i vårt tänkande.

Ulrika visade flera exempel på detta och vi hade diskussioner i gruppen om hur vi tänker i en viss situation och hur vi kan tänka annorlunda.

-Det handlar om ett konstant lärande och man måste våga ta risker. Vi behöver ändra tänkandet från ”People are talent” till ”People develop talent”, säger Ulrika Jonsson vidare.

Ulrika nämner även viktiga punkter som Growth Mindset står för:

-Coacha till att alltid lära!

-Var öppen för nya idéer genom feedback.

-Våga ta risker genom att ”creating the stretch”, (våga ge eget ansvar).

-Låt uppgiften/utmaningen bli meningsfull.

Låt det råda mångfald inom företaget.

Genom growth mindset  kan du inom företaget skapa mångfald och få igenom förändringar och utveckling.

– Mindset är attityd! Du väljer själv om du vill vara fixed mind eller growth mind, förklarar Ulrika.

Vi fick flera frågeställningar som diskuterades under föreläsningen. Bl.a om intelligensen är bestämd för början? Eller om vi är öppna för ny kunskap?

Slutsaten blev att vi tyckte att vi kan alla utvecklas och att friheten till nytt tänkande är viktigt. Om företaget inte har det högt i taket går det inte att utvecklas.

Våga göra fel, gör om!, säger Ulrika.

Andra termer att arbeta efter är ansträngning och personlig utveckling, det går att utvecklas till en growth mind.Kvinnor på Kanalen med WIT

Vi fick även tillfälle att träffa Ira Kolehmainen, SoftwareOne, och Susanne Asp, Ingram Micro, som även sitter med i IAMCP styrelse.

IAMCP Sweden är en intresseförening för de företag som är partners med Microsoft. Föreningen har idag ca 140 medlemsföretag. Detta möte är dock öppet för alla kvinnor som idag är aktiva, eller är på väg att bli det (studerande t.ex.), inom IT-branschen. Målsättningen med WIT:s möten är att utvidga deltagarnas personliga nätverk och ge inspiration till egna sociala branschaktiviteter.

Post Comment