Women in Tech ”WIT” 2017- ett fullbokat event och IT-Kanalen var där

Då biljetterna släpptes till ”WIT” i februari tog de slut på några minuter. Det var för fjärde året som eventet arrangerades och det var öppet för både män och kvinnor, men samtliga talare var kvinnor.

Meningen med ”WIT” är att locka och förklara hur viktigt det är att fler kvinnor söker sig till teknik och IT-branschen då efterfrågan är stor för ny arbetskraft.

-Det behövs även en ökad jämställdhet i branschen, säger arrangören MTG.

Dagen började med olika event utspridda i Stockholm och IT-Kanalen valde att närvara vid Bonniers morgonmöte med temat: Journalistik och IT.

Women in Tech ”WIT” 2017- ett fullbokat event och IT-Kanalen var där 1Det var ett mycket inspirerande möte med olika företag där deltagarna blev uppmanade att söka sig till branschen då det verkligen behövs kunnig arbetskraft. Tidningar, som till exempel Expressen, visade hur redaktioner samarbetar och hur lättare det blivit att arbeta med den nya digitaliseringen. Men budskapet var att det går för sakta med förändringen och samtidigt behövs kunniga medarbetare och kreativa hjärnor. Fler kvinnor behöver komma in i den nu mansdominerade branschen där endast 30% består av kvinnor.

Women in Tech hölls sen på Folkets Hus i Stockholm, med 1300 besökare och det inleddes med Christina Stenbeck, Kinnevik, som var det stora dragplåstret på ”WIT” 2017.

På scenen byggde hon upp sin egen ”carpool” med 2 vänner som inspirerat henne. Samtalet handlade om hur kvinnor ska lyckas ta sig fram inom en mansdominerad bransch och att det faktiskt går. För att lyckas måste man som kvinna våga vara galen, ta egna beslut, genomföra förändringar och verkligen tro på sin idé och sitt mål. Men framförallt är det mycket viktigt att ha ett starkt självförtroende.

Anki Ahrnell fortsätter sen och förklarar:

-Digitaliseringen pågår nu inom alla områden så därför är ny arbetskraft inom it- och datasektorn stor.

Nu kommer digitaliseringen också att utökas inom vård och skola och därför är det viktigt att följa med. Många kvinnor har en rädsla inför nya teknikförändringar, men det är inte svårt, det är bara att lära in ett nytt system.

I slutpanelen diskuterades det om hur en kvinna då verkligen kan ta sig fram i branschen och det kom många praktiska råd. Till exempel:

– Skaffa en mentor! Ring eller kontakta någon som jobbar inom branschen. Det kan vara en lärare, vän eller kollega. Våga fråga efter råd.

Renata Chlumska, avslutade eventet och berättade om sina bedrifter inom bergsbestigning och visade exempel med bilder.

-Titta inte ner – titta alltid upp mot målet!, sa Renata.

Vad händer sen då vi nått vårt mål? Då gäller det att hitta nya utmaningar och hon säger att hennes nästa mål är nu att bli första kvinnan i rymden.

FAKTA:

Women in Tech började som ett event på Internationella kvinnodagen 2014. Sedan dess har “WIT” vuxit till en gemenskap, en plattform och en rörelse.

Målet för “WIT” är att inspirera kvinnor att välja en karriär inom tech, genom att tillhandahålla nätverk och erfarenhet från framgångsrika kvinnor och män från företag och företagentreprenörsvärlden.

Årets event skapades av huvudsponsorerna Accenture, Bonnier, EY, HTC Vive, Klarna, MTG, Samsung och Telia.