Work for you väljer IT som tjänst från Inrego

Work for you, en av Sveriges större privata aktörer inom arbetsmarknadstjänster, har valt IT som tjänst från Inrego för att slippa lägga så mycket egna personalresurser på IT-drift och administration.

Work for you betalar en fast månadsavgift som täcker 2 500 bärbara datorer och andra IT-produkter samt support och service för både hård- och mjukvara.

– Vi har räknat på att äga utrustningen och ha en egen IT-avdelning, men det är inte ekonomiskt försvarbart. Genom att outsourca all IT och köpa det ca7ylrn1pdrdowejq6qrsom en tjänst sparar vi mycket pengar, säger Jan Byrlind, chefscontroller och ansvarig för inköp av IT på Work for you.

Work for you grundades 2005 och är en så kallad kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och tillhandahåller ett brett utbud av arbetsmarknadstjänster. Det handlar om bland annat jobbförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, utbildning, omställning och integration av nyanlända samt SFI och vuxenutbildning genom dotterbolaget Infokomp.

Företaget har växt snabbt och har idag 400 anställda på ett 50-tal orter runt om i landet. Under förra året deltog 17 000 personer i de program och utbildningar som Work for you och Infokomp anordnade. En stabil IT-drift och driftsäker IT-utrustning är avgörande för att verksamheten ska fungera.

Med IT som tjänst får Work for you en helhetslösning för all IT till ett fast pris. Inrego ansvarar för hårdvara, logistik och teknisk support medan Inregos samarbetspartner byBrick står för driften av IT-infrastrukturen, mjukvarusupport och uppdateringar. Huvuddelen av datorerna används av deltagare i olika program, för att skriva cv:n, söka jobb och ta del av utbildningar.

Inför valet av IT-leverantör utvärderade Work for you flera alternativa lösningar.

– Med den här lösningen täcker vi hela vårt IT-behov till ett konkurrenskraftigt pris och slipper äga utrustningen. Vi behöver inte lägga tid på underhåll och drift och får en stabil IT-miljö och en snabb supportfunktion. Vi gillar också Inregos koncept kring återanvändning av IT. Det är både mer ekonomiskt och bättre för miljön och vi ser att det funkar väldigt bra i praktiken, säger Jan Byrlind.

Post Comment