Workday växer nordiskt med partners

Workday går starkt. Omsättningen för Workday ökade med 51 % jämfört med föregående år och landade på 282,7 miljoner dollar. I samma veva fick Workday kund nummer 1.000. Och nu expanderar Workday över hela Norden. Företaget har precis öppnat ett kontor i Köpenhamn, vid sidan av kontoret i Stockholm.

Expansionen sker i samarbete med ett växande nätverk av partners I  regionen, samtidigt som Workday arbetar intensivt med rekryteringar. Allt  drivet av en stark efterfrågan från kunder – från hela Norden. Partnernätverket inkluderar nu Aon/Kloud, Towers Watson, NGA, Cloudator och PwC, Deloitte och Accenture.

workday
Mattias Bolander, Nordenchef på Workday

Vilka typer av kunder vinner ni och vilka riktar ni er mot?

Det är främst kunder som står inför förändring, antingen internt eller externt som vill effektivisera processer, sänka kostnader och öka användbarheten för deras anställda. Många bolag har anställda som ser användbarheten från Facebook och Spotify för given och upplever tuff konkurrens om de bästa talangerna. Det gör att många vill ha ett system som man inte bara kan leva med, utan ett system som upplevs som lättanvänt och tidsbesparande. Detta delas både av kunder från mer traditionella branscher som till exempel Unilever, Phillips och Rockwool som nya aktörer som King, Netflix och booking.com.

 

Hur fungerar ert arbete med partners i regionen?

Fler och fler partners vill samarbeta med oss. Vi har en väldigt noggrann process för att ta in och lära upp partners eftersom alla våra partners arbetar efter samma metodik för att på så sätt säkra att den tekniska implementationen alltid blir framgångsrik. Vi deltar också alltid i våra kunders projekt oavsett om det är en partners om sköter implementationen eller inte för att ytterligare säkra projektet. Vi har fått väldigt positiv respons från våra partners kring för tillsammans dem och våra kunder eftersom det minskar risken för alla inblandade.

Hur ser er tillväxt ut jämfört med övriga på den Nordiska marknaden?

Till skillnad från flera andra aktörer så är det här vår enda verksamhet – att sälja enterprise system i molnet och få nöjda kunder. I en snabbväxande molnmarknad ger det oss ett fokus som gör att vi absolut växer snabbare än marknaden i Norden. För hela Workday växte omsättningen med 51 procent för vårt räkenskapsår 2015. I Norden växer vi mer än så.

 

Hur är planen framöver, hur ska ni fortsätta att växa och ta marknadsandelar?

En massa kunder sitter fast i gamla legacysystem där leverantören har slutat leverera värde och nu fokuserar mer på att mjölka pengar genom licensmätningar och supportavgifter de ser sig om efter en ny typ av relation och partnerskap. Eftersom vi integrerar väldigt bra med alla stora system som finns ute på marknaden ser vi möjligheten att hjälpa kunder att bli mer agila i en värld präglad av förändring och få ut mer värde och delaktighet från sin personal.

 

 

Post Comment