XBO Securitysystems AB – Ny leverantör inom säkerhet på arbetsplatsenifokus.se

XBO Securitysystems AB – är ett av säkerhetsföretagen som kommer att bidra med sin kunskap och sina tjänster på arbetsplatsenifokus.se.

XBO Securitysystems AB - Ny leverantör inom säkerhet på arbetsplatsenifokus.se 1
XBO Security- Metra Workplace lockers

”arbetsplatsenifokus.se är en efterlängtad portal där vi kan hjälpa till att öka kunskap, medvetenhet och förståelsen för de olika möjligheter som finns när det kommer till nätverksbaserade förvaringslåssystem med koppling till befintliga IT- och säkerhetssystem, säger Martin Wessman, affärsområdesansvarig för kontor och delägare av XBO Securitysystems AB.

XBO Securitysystems har levererat säkerhetslösningar i över 20 år. De levererar hårdvara och mjukvara som kontrollerar behörighet till entréer, hissar, passager, dörrar och skåp. Ofta sammankopplas detta med kundernas befintliga system för att uppnå högre säkerhet och minskad administration.

De projekterar, installerar och supportrar alla sina systemlösningar med egen personal och följer gärna sina kunder genom hela förändringsprocessen för att därefter följa upp kunden långsiktigt via service och supportavtal med avsikt att ombesörja upprätthållen systemfunktion över tid.

Tillsammans med kunder skapar de kundnytta via smarta och säkra systemlösningar med fokus på användarvänlighet och enkelhet. System som ökar säkerheten, förenklar kontroll och ändringar av behörighet som enkelt kan integreras och bli en del av befintlig IT-struktur. De strävar efter flöde i projekten för att skapa maximal kundnytta. Man skall med en nyckel, tag eller mobil nyckel kunna få ut så mycket nytta som möjligt. De levererar lösningar som kan blir en del av befintlig IT-struktur för att undvika att det skapas sub-system som måste administreras och underhållas separat.

“Ett låssystem till t.ex. omklädningsskåp eller personlig förvaring kan idag vara så mycket mer än bara en möjlighet att låsa och öppna, men detta är något som ibland är svårt att förmedla på ett enkelt sätt samtidigt” berättar Martin.

Vi upplever bristande kunskap inom kontorsbranschen. Det saknas ofta teknisk kompetens om nätverksbaserade förvaringslåssystem både hos interiörföretagen och beställaren vilket bl.a. resulterar i odetaljerade förfrågningsunderlag, som i sin tur leder till att slutkunden inte får den funktion som man önskar eller nyttjar den potential som finns.

Låsen upphandlas ofta enkelt och direkt av interiörpartnern som en del av eller tillbehör till förvaringsskåpet och man missar system och integrationsmöjligheter som hade kunnat både förenkla handhavande, förenkla ökad säkerhet och flexibilitet för kunden.

Martin anser att det finns mycket möjligheter som många inte känner till. Att kunna öppna ett skåp med pin-kod, RFID-tagg, mobil app, smartwatch eller via en mjukvara på en dator. Att låta medarbetare själva boka sina skåp via displayer eller direkt i mobiltelefonen för ökad flexibilitet och för att undvika administrativa kostnader.

Man kan hyra ut skåp och ta betalt direkt vid skåpet via betalterminal eller via mobiltelefon. Man kan ställa ut skåp för post- och paket där medarbetare får en mailbekräftelse med en kod för att öppna och hämta ut sitt paket. Martin berätta att via smidiga interfacemöjligheter kan man enkelt integrera valfri systemfunktion i sin egen IT-miljö vilket t.ex. skulle kunna innebära att öppna sitt förvaringsskåp i ett företags befintliga mobila APP.

Alla skåp och funktioner kan ligga i samma system, kopplade mot samma centrala mjukvara för administration av behörighet men kan fungera helt olika beroende på vad man önskar uppnå. Systemen kan kopplas mot befintliga HR eller passersystem vilket innebär att användare automatiskt kan läggas till eller blockeras direkt från HR/passersystem som då agerar överordnat system. Man kan även få en förlängd Anti-Passback funktionalitet som t.ex. kan kräva att du förväntas ha passerat in i byggnaden för att sedan kunna öppna luckan till ditt personliga eller projektets skåp.

Även information från larm- och/eller säkerhetssystem kan tas in i förvaringslåssystemet för att skapa specialfunktioner för ett visst scenario. Det finns även färdiga AD-interface som automatisk godkänner och överför användare från befintlig kontroll via t.ex. ett AD till låssystemets mjukvara för högsta möjliga säkerhet och kontroll.

När vi avslutar frågan med varför XBO väljer att vara med på arbetsplatsenifokus.se svarar Martin att de anser att arbetsplatsenifokus.se är en efterlängtad portal där de ser att de kan hjälpa till att öka kunskap, medvetenhet och förståelsen för de olika möjligheter som finns när det kommer till nätverksbaserade förvaringslåssystem med koppling till befintliga IT- och säkerhetssystem.