Yaskawa väljer Citrix NetScaler SD-WAN

YASKAWA, som är en av världens ledande tillverkare av industrirobotar, el- och servomotorer, har valt Citrix NetScaler SD-WAN-lösningar.

Yaskawa väljer Citrix NetScaler SD-WAN 1Den 3-åriga affären, i samarbete med Citrix Gold Solution Advisor Advitum, kommer göra det möjligt för Yaskawa att förbättra användarupplevelsen i sin nyutvecklade affärskritiska SAP-plattform, samtidigt som det minskar kostnaderna för WAN. Samarbetet startade i januari.

YASKAWA Europe ingår i den japanska elektronikkoncernen Yaskawa Electric Corporation som grundades 1915 och har cirka 14 500 anställda i 29 länder världen över. Genom flera dotterbolag i Europa erbjuder YASKAWA automations- och robottekniklösningar för företag i hela Europa, Mellanöstern, Afrika och OSS-länderna.

Utmaningar

  • SAP rullas ut i Europa som gemensamt verktyg. Infrastrukturen för SAP är placerad i Japan och det ställer stora krav på tillgänglighet och prestanda.
  • Förbättra kommunikationen mellan kontoren i Europa, ersätta dyra MPLS-anslutningar med lokala internetanslutningar och ändå öka tillgängligheten och prestandan.
  • Förbättra kvalitén på ljud och video för tex Skype mellan kontoren.
  • Skrivbords- samt applikationsvirtualisering ökar och allt fler applikationer flyttas till datacenter, tex VDI CAD.

Yaskawa valde därför att investera i Citrix NetScaler SD-WAN för att mjukvarudefiniera sitt WAN, vilket gör nätverket mer skalbart, kostnadseffektivt och redo att anslutas till molnet samtidigt som det säkerställer optimal applikationsprestanda.

  • Tekniken i SD-WAN är bäst lämpad till det IT-landskap som håller på att utvecklas, jämfört med andra alternativ på marknaden. Denna affär med Yaskawa visar återigen på vår förmåga att vinna på en marknad som är hårt konkurrensutsatt, starkt fragmenterad och under kraftig tillväxt. Citrix NetScaler SD-WAN är ett skalbart och kostnadseffektivt sätt att säkerställa applikationsprestandan och användarupplevelsen, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.
  • Yaskawa är ett multinationellt företag med kontor över hela världen. Därför ville vi ha den bästa lösningen för att kunna dela information snabbt och enkelt över våra kontor. Tidigare i år implementerade vi en SAP-plattform och med Citrix får vi den bästa SD-WAN-lösningen som leder till en kraftigt förbättrad användarupplevelse utan latens eller fördröjning, Andrée Bengtsson, Yaskawa Nordic.