OM IT-Kanalen.se

IT-Kanalen.se vänder sig till återförsäljare av it-produkter och -tjänster, och ska servera information och insikter som gör det enklare för branschen att ta grepp om sin snabbföränderliga värld. Men också om sig själv genom att dela framgångshistorier och nya tankar för bättre kunskap i hela branschen. Slutmålet är bättre beslut och högre lönsamhet i flera led.

Vi skriver om tillverkare, distributörer och återförsäljare av skilda slag. Vilka är aktörerna och hur agerar de? Vilka trender påverkar dem? Vilka affärer sker? Hur påverkar kunders förändrade köpmönster kanalen och primärt återförsäljarna? Vilka är de mest framgångsrika aktörerna i kanalen? Vad gör dem framgångsrika?

En bärande del i webbtidningens idé är att kanalaktörer själva bidrar med visst innehåll. Det sker genom ett partnerskap som innebär att ett begränsat antal distributörer och tillverkare bereds utrymme i nätupplagan.

Det oberoende, redaktionella innehållet kommer dock alltid att dominera och prägla tidningen.

För vem
IT-Kanalen riktar sig primärt till it-återförsäljare av skilda slag, men berör alla som arbetar konkret med den indirekta försäljningsmodellen hos leverantörer, distributörer och återförsäljare. Utöver kanalchefer även marknadschefer, försäljningschefer, inköpschefer och produktchefer.

IT-Kanalen.se ges ut av AHA IT Media AB.

För mer information kontakta:

Annika Guldroth Baxivanos
Ansvarig utgivare, Affärschef
Mobil: 073-041 62 34
Mejl: annika@it-kanalen.se

Alexander Guldroth
KAM, Affärsutvecklare
Mobil: 070 -975 40 82
Mejl: alexander@it-kanalen.se

Besöksadress:
IT-Kanalen.se/aha IT-Media AB
Sandhamnsgatan 63, 3 tr 115 28 Stockholm

__________________________________________________________________

”Vad andra säger om oss”

2016-04-15: IT-världen

Nästan allting berörs av IT och framsteg inom den sektionen. Hos IT-kanalen går det lätt att hitta information om vad som händer i det svenska IT-landskapet. IT-kanalen är speciellt riktad mot företagare för att visa hur IT kan förbättra för alla möjliga typer av företag. De berättar om nya idéer och program som företag har använt sig av och visar upp innovation och lönsamhet. Även om man inte har sitt eget företag eller är en it-försäljare, kan det vara intressant att läsa om hur IT-marknaden ser ut just nu.

Bra nyheter direkt i din telefon

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2016-04-04: Nyheter på nätet

shutterstock_302536892IT-branschen är en allt växande bransch och det kommer ständigt ut nyheter som kan vara bra att veta, speciellt om man arbetar inom detta segment. En del nyhetssajer riktar sig specifikt till branschfolk och kan därför vara ovärderliga informationskällor som ger en tillgång till nyheter snarast möjligt.

 

http://www.t30.se/nyheter-pa-natet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2016-03-22: Bra Nyhetssajter!

Oavsett vad man är intresserad av är det alltid roligt och intressant att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom området. Det faller sig naturligt att man gärna läser om sin hobby och vanliga nyhetstidningar är ett sätt. Dessutom finns det ofta olika magasin som är specialinriktade inom sektorn. Men tyvärr går tidningsbranschen bakåt och många förlag tvingas skära ner. Detta mycket på grund av digitaliseringen.

Utvecklingen har dock även medfört fördelar. Tack vare den digitala boomen och Internets stora expansion finns det idag mängder med olika nyhetssajter som specialiserat sig på smala områden. Det gör att vi kan läsa om olika händelser väldigt snart efter att nyheten publicerats, vilket är en stor fördel jämfört med att läsa tidningar som har långa pressläggningstider. Är du intresserad av till exempel informationsteknik är it-kanalen.se rekommendabel att besöka. Här publiceras de senaste nyheterna och den nyaste informationen om relevanta produkter och tjänster inom it-världen. It-kanalen är dessutom ett exempel på en verksamhet där man slutat helt med papperstidningen för att istället fokusera på webben.

Bra nyhetssajter för olika områden

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2016-01-11: Pressmeddelande

NY webbtidning inom hälsa och IT

Utvecklingen inom it-hälsa går snabbt. Ny forskning skapar nya metoder och möjligheter till förbättring och effektivisering inom hälsa, vård och omsorg. Men konsekvenserna av felsatsningar kan också bli stora, både ur ett ekonomiskt och humanitärt perspektiv.

-Vi märker ett stort behov av kunskap och fördjupning inom området och därför startar vi nu IT-Hälsa. Med ledorden fakta, analys och inspiration vill vi hjälpa
aktörer inom hälsovården att förhålla sig till IT och ge underlag till viktiga och
ofta komplicerade beslut, säger Annika Guldroth, affärschef och ägare.

Hälsovård och digitalisering IT-Hälsa blir en webbtidning om teknik och IT med utgångspunkt i hälsa och sjukvård. Ambitionen är att vara en informatör och oberoende granskare i gapet mellan hälsovård
och digitalisering. Tidningen kommer belysa allt från aktuell forskning och metoder till arbetsverktyg inom området. Den vänder sig främst till de som fattar strategiska beslut
om hur den framtida vården ska utformas. Redaktör blir Hanna Engström, som har stor erfarenhet av hälsa…

-Det är inspirerande att arbeta på ett förlag som satsar när andra drar ned. IT-Hälsa kommer att fylla en viktig roll för att hjälpa beslutsfattare att navigera i en miljö som är komplicerad men som samtidigt har en otrolig potential, säger Annika Guldroth.

Ytterligare tidning på gång – IT-Hälsa ges ut av AHA IT-media, ett mediehus som fokuserar på kunskap och utvecklingen inom it-intensiva samhällssektorer. Förutom IT-Hälsa ger AHA IT-media också ut tidningarna IT-Kanalen.se, IT-Pedagogen.se. Därtill kommer man att lansera ytterligare en webbtidning mot en ny bransch i slutet av januari. Håll utkik.

Läs mer om IT-Hälsa här: www.it-hälsa.se

För mer information vänligen kontakta Annika Guldroth, 0730-416234, mejl: annika@it-hälsa.se

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2016 -01-11: Media Trender  2015 – Mediebyråbarometern

Digitala tillväxten kompenserade för tappet i print under 2015

Under 2015 låg medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, stilla med en liten ökning på 0,1 procent. Under december minskade medieinvesteringarna med 17,4 procent, jämfört med samma månad föregående år.

Mediekategorierna som har haft störst tillväxt under året är de digitala kanalerna. Under förra året ökade medieinvesteringarna i de digitala kanalerna med 648 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 20 procent. Bland enskilda medier är vinnarna 2015 internet, bio, utomhus/trafikreklam samt sök.

Den mediekategori som uppvisar störst negativ tillväxt under 2015 är print. Kvällspress står för den största minskningen och backar med hela 35 procent under 2015. Det är att jämföra med året innan 2014 då kategorin minskade med 18 procent.

Medieinvesteringarna i de samlade printkategorierna har  minskat med 411 miljoner kronor, det vill säga 15 procent under 2015. Den enskilt största mediekategorin, tv , har tappat 287 miljoner kronor under 2015, vilket motsvarar 6,1 procent.

– Medieinvesteringarnas totala volym är i stort sett oförändrad under 2015, men som förutspått har stora summor förflyttats från traditionella mediekanaler till digitala kanaler. Trenden har förstärkts och under året drivits av online-video, programmatiska köp och annonsering i sociala medier. Ökningen i digitala kanaler är nu större än någonsin. Förra året firade mediebyråbarometern 10 år, mycket har hänt under dessa år, och jag ser med spänning fram emot att följa utvecklingen under 2016, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer i ett pressmeddelande.

I december minskade medieinvesteringarna med 17,4 procent, minskningen beror till stor del på icke periodiserad data då december 2015 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2014. Bland printkategorierna finns dock ingen periodiseringseffekt eftersom de faktureras dagligen.

Tillsammans backar printkategorierna med 8,4 procent i december, jämfört med samma period föregående år. Vid en jämförelse med tidigare månader under 2015 dämpas minskningen för printkategorierna i december.

Den mediekategori som har ökat under december, utan hänsyn till periodiseringseffekter, är bio. Kategorin har under helåret 2015 haft en positiv tillväxt om 13,8 procent. De tre mediekategorier som minskar mest under december, utan hänsyn till periodiseringseffekter, är tv, sök och dr/annonsblad.


Utvecklingen för samtliga medieslag under 2015 med jämförande stapel för 2014.

– Fallet för print dämpas under december och samtliga printkategorier går bättre jämfört med tidigare månader under året. Detta gäller framförallt landsortspress som endast tappar 3,7 procent i december. Mediekategorin TV backar med 40 procent under december, detta är en kraftig minskning även med hänsyn till periodiseringseffekter. Under helåret 2015 tappar TV 287 miljoner, vilket är den största nedgången sedan finanskrisen 2009 – detta trots kraftiga prishöjningar 2015. Sammanfattningsvis kan man konstatera att julhandeln med detaljister i spetsen har premierat annonsering i tryckta medier och internet, säger Jochum Forsell, vice vd IUM i en kommentar.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2015-08-17:

IT-kanalen utökar redaktionen

Med detta får ni läsare fler röster i tidningen, med fyra mycket rutinerade personer. Vi välkomnar dem med stor glädje och ni kan se fram emot många intressanta artiklar om kanalen så som tillverkare, distributörer och återförsäljare av skilda slag.

Affärschef / Annika

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2015-01-27:

IT-Kanalen ökar farten och får systertidning

Efter ett lyckosamt första år är det dags att ta ytterligare ett steg. Vi vill öka tillgängligheten för våra läsare, skapa innehåll med ännu större relevans och utveckla IT-Kanalen så att den ger ett högre värde för annonsörer och samarbetspartner. Under 2015 kommer vi därför att lägga stor kraft på att utveckla vår online-närvaro.

Parallellt med detta får vi också en systertidning, IT-Pedagogen, som ska skriva om hur it kan bidra till bättre resultat i pedagogiska verksamheter. IT-Pedagogen blir en renodlad webbtidning.

De här förändringarna innebär också att IT-Kanalen som papperstidning upphör.

För mer information kontakta affärschefen Annika Guldroth, annika@it-kanalen.se.

 

 

 

 

Post Comment