Mediekategorierna som har haft störst tillväxt under året är de digitala kanalerna. Under förra året ökade medieinvesteringarna i de digitala kanalerna med 648 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 20 procent. Bland enskilda medier är vinnarna 2015 internet, bio, utomhus/trafikreklam samt sök.

Den mediekategori som uppvisar störst negativ tillväxt under 2015 är print. Kvällspress står för den största minskningen och backar med hela 35 procent under 2015. Det är att jämföra med året innan 2014 då kategorin minskade med 18 procent.

Medieinvesteringarna i de samlade printkategorierna har  minskat med 411 miljoner kronor, det vill säga 15 procent under 2015. Den enskilt största mediekategorin, tv , har tappat 287 miljoner kronor under 2015, vilket motsvarar 6,1 procent.

– Medieinvesteringarnas totala volym är i stort sett oförändrad under 2015, men som förutspått har stora summor förflyttats från traditionella mediekanaler till digitala kanaler. Trenden har förstärkts och under året drivits av online-video, programmatiska köp och annonsering i sociala medier. Ökningen i digitala kanaler är nu större än någonsin. Förra året firade mediebyråbarometern 10 år, mycket har hänt under dessa år, och jag ser med spänning fram emot att följa utvecklingen under 2016, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer i ett pressmeddelande.

I december minskade medieinvesteringarna med 17,4 procent, minskningen beror till stor del på icke periodiserad data då december 2015 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2014. Bland printkategorierna finns dock ingen periodiseringseffekt eftersom de faktureras dagligen.

Tillsammans backar printkategorierna med 8,4 procent i december, jämfört med samma period föregående år. Vid en jämförelse med tidigare månader under 2015 dämpas minskningen för printkategorierna i december.

Den mediekategori som har ökat under december, utan hänsyn till periodiseringseffekter, är bio. Kategorin har under helåret 2015 haft en positiv tillväxt om 13,8 procent. De tre mediekategorier som minskar mest under december, utan hänsyn till periodiseringseffekter, är tv, sök och dr/annonsblad.


Utvecklingen för samtliga medieslag under 2015 med jämförande stapel för 2014.

– Fallet för print dämpas under december och samtliga printkategorier går bättre jämfört med tidigare månader under året. Detta gäller framförallt landsortspress som endast tappar 3,7 procent i december. Mediekategorin TV backar med 40 procent under december, detta är en kraftig minskning även med hänsyn till periodiseringseffekter. Under helåret 2015 tappar TV 287 miljoner, vilket är den största nedgången sedan finanskrisen 2009 – detta trots kraftiga prishöjningar 2015. Sammanfattningsvis kan man konstatera att julhandeln med detaljister i spetsen har premierat annonsering i tryckta medier och internet, säger Jochum Forsell, vice vd IUM i en kommentar.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2015-08-17:

IT-kanalen utökar redaktionen

Med detta får ni läsare fler röster i tidningen, med fyra mycket rutinerade personer. Vi välkomnar dem med stor glädje och ni kan se fram emot många intressanta artiklar om kanalen så som tillverkare, distributörer och återförsäljare av skilda slag.

Affärschef / Annika

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2015-01-27:

IT-Kanalen ökar farten och får systertidning

Efter ett lyckosamt första år är det dags att ta ytterligare ett steg. Vi vill öka tillgängligheten för våra läsare, skapa innehåll med ännu större relevans och utveckla IT-Kanalen så att den ger ett högre värde för annonsörer och samarbetspartner. Under 2015 kommer vi därför att lägga stor kraft på att utveckla vår online-närvaro.

Parallellt med detta får vi också en systertidning, IT-Pedagogen, som ska skriva om hur it kan bidra till bättre resultat i pedagogiska verksamheter. IT-Pedagogen blir en renodlad webbtidning.

De här förändringarna innebär också att IT-Kanalen som papperstidning upphör.

För mer information kontakta affärschefen Annika Guldroth, annika@it-kanalen.se.