Var dig själv – En framgångsfaktor

[PÅ STAN MED] Vi stämde träff med Peter Johansson på ett av hans favoritställen i Stockholm, restaurang Nomad på Upplandsgatan.

Var dig själv – En framgångsfaktor 1Vi mötte en man som är trygg i sig själv och som är Regional Manager på WatchGuard med ansvar för Norden, Baltikum, Ryssland och Ukraina. Det blev ett samtal som tog oss med på resa igenom teknikens utveckling.

Låt oss först av allt slå fast att WatchGuard är störst i världen på brandväggar i segmentet SMB (Small and Medium sized Businesses). Mot denna bakgrund konstaterar vi att det är imponerande att man har intagit denna position med en förhållandevis liten organisation med 550 anställda världen över. Tillväxten är förnärvarande 40 % på årsbasis och den uttalade strategin är att bara jobba via kanalen. Idag har man ca: 300 återförsäljare i Sverige.

Paketerar det bästa av det bästa

WatchGuards filosofi är att inte uppfinna hjulet om och om igen. Peter relaterar till Gartner som i en av sina undersökningar konstaterar att det generellt sett är en klok idé att bjuda in partners i sin affärsutveckling. Därför erbjuder man sina kunder färdiga paketlösningar som är framtagna på såväl egna lösningar som på väl fungerande delar som är skapade av partners. Kort och gott – Best of Breed – säger Peter lugnt. Vi är en mjukvaruleverantör som har funnits i 20 år och vi var först ut med en brandvägg. Vi fortsätter att utvecklas tillsammans med våra partners och vi tror på den strategin, fortsätter han.

Nya hot ställer krav på nya produkter

Vi tog fram en prognos som pekade på att det kommer 390 000 nya exempel på ny skadlig kod varje dag. Symantec gjorde en motsvarande prognos och de uppskattade siffran till 1 miljon(!) nya skadliga koder per dag. Det spelar egentligen ingen roll vilken av prognoserna som är mest rätt, menar Peter. Behovet av att möta och hantera den enorma
hotbilden är givetvis en prioriterad fråga för alla företag och organisationer som har IT som en integrerad del av sin verksamhet.

WatchGuard har en ny serie accesspunkter  ute på marknaden med IPS viket betyder Intrusion Prevention Service (IPS). Det handlar om att säkerställa att vi kan använda de trådlösa uppkopplingarna på säkrast möjliga sätt. IPS identifierar vilka accesspunkter som finns i vår närhet. Därefter utvärderas tillförlitligheten hos dem och om de är skadliga ”skjuts de ner” helt automatiskt, som Peter utrycker det. Ytterligare en utmaning är att inte skjuta ner alla identifierade accesspunkter som inte tillhör oss själva i processen. Det vore inte bra om ett företag som använder IPS släcker ner alla accesspunkter som inte tillhör det företaget vilket andra leverantörer har stora problem med, förtydligar Peter. Självklart finns den kontrollen i produkten.

Det finns flera olika nivåer på de ”aktörer” som ägnar sig åt att skapa skadlig kod. Idag kan du köpa en kod-generator för 200 $ på nätet. Det innebär att du har en mängd med personer runt om i världen som i princip bara är ute efter att ställa till oreda utan något egentligt högre syfte. Lägg sedan till de kriminella sammanslutningarna som skapar mer avancerade hot och där det nästan alltid handlar om att tjäna pengar via t.ex. Ransomware. En tredje och av naturliga skäl ljusskygg grupp är Stater och regeringar. Nu börjar det handla om rejält avancerade intrång. Peter nämner Stuxnet som ett exempel. Det var en datamask som användes för att sabotera ett kärnkraftverk i Iran . Den tros ha konstruerats av USA men några bevis fanns inte.

Marknaden exploderar

Peter som har jobbat med IT-säkerhet i många år och de 5 senaste på WatchGuard säger att han tror att marknaden kommer att explodera. Den stora utmaningen är att utbilda kanalen om den faktiska hotbilden. Det handlar om brandväggar, access punkter och klientsäkerhet. Även programvarorna ”utbildas” i att se hoten. Som exempel nämner Peter – TDR (Threat Detection and Response) TDR som har  en agent på klienten som tittar på beteenden t.ex. ”Vill du verkligen kryptera alla filer?”. Sannolikt har användaren drabbats av Ransomware och TDR uppmärksammar användaren på det, stoppar automatiskt hotet och minskar skadan.

Alla brandväggar gör i princip samma sak. Idag är det 8 grundläggande funktioner som de består av. Nya grundläggande funktioner tillkommer efterhand som utvecklingen går framåt. Man har numera möjlighet att köra Malware i en avstängd miljö så kallad Sandboxing för att se vad den vill åstadkomma för skada. Peter återkommer till deras strategi att jobba tillsammans med partners för att få fram den bästa möjliga kombinationen av funktioner i deras paketlösningar.

Peter nämner även att WatchGuard, med huvudkontor i Seattle, samarbetar med Vita Huset runt de juridiska frågorna kring IT säkerhet. Generellt sett kan man säga att straffsatserna är alldeles för låga, fortsätter han.

Tillit & Relationer är viktigt

Vi frågar ”Hur ser du på kunskapsnivån om IT-säkerhet i Norden?”. Den är hyggligt god, svarar Peter, men det finns mer att göra. Han lyfter fram att kundrelationen är mycket viktig och kunden måste känna en tillit till honom. Det ska kännas tryggt att prata om hur det står till i kundorganisationen när det gäller t.ex. skador på grund av IT-attacker. Peter lägger därför ett par resdagar i veckan för att åka till kunderna och prata hot & lösningar. Event är också ett viktigt verktyg för honom och WatchGuard. Hans arbetsfält består av inte mindre än 22 länder och huvuddelen av tiden läggs på Norden, Baltikum och Ryssland.

Peter trivs med att stå på scen i olika sammanhang och berätta om IT-säkerhet ur flera aspekter. Humorn ligger nära tillhands och han ser det som ett bra verktyg även om ämnet är allvarligt. ”Hur trist det än är att prata hotbilder så är det nödvändigt för att vi på ett säkert sätt ska kunna dra nytta av alla fantastiska möjligheter som IT ger oss”, avslutar han.

Privat

Namn:                                         Peter Johansson

Ålder:                                          51 år

Familj:                                        Gift i 25 år och 2 vuxna döttrar

Bor:                                             Stockholm City

Hobby:                                        Karaoke (favoritsång: The Power of Love – Frankie Goes to Hollywood) Motorsport (håller på med en tävlingslicens i STCC)

Antal uppkopplade enheter:  Ett 20-tal

Favoritfilm:                               Alien

Andningshål:                            Landstället i Norrtälje

 

Läsa mer om Watchguard: 

Watchguard premierar engagemang – inte volym – i nya programmet

Watchguard vill öka med Commaxx och fler återförsäljare