Stor entusiasm för generativ AI men potentialen dämpas av bristande tillit och beredskap hos beslutsfattarna
Hem NYHETERUNDERSÖKNINGAR Stor entusiasm för generativ AI men potentialen dämpas av bristande tillit och beredskap hos beslutsfattarna

Stor entusiasm för generativ AI men potentialen dämpas av bristande tillit och beredskap hos beslutsfattarna

Publicerat av: Redaktionen

En nyligen genomförd studie med ledande beslutsfattare i Norden visar på stor entusiasm för generativ AI (GenAI).

Men bristen på strategisk planering och förståelse, oro kring datasekretess och säkerhet, samt en svag beredskap att följa regler och etablera ramverk för styrning riskerar att minska nyttan. 

I studien, som genomfördes av Coleman Parkes Research Ltd. på uppdrag av AI-företaget SAS Institute, tillfrågades 100 strategiska beslutsfattare för generativ AI (GenAI) och dataanalys i Norden (25 från respektive nordisk marknad), om vilka centrala investeringsområde och hinder som deras organisationer står inför när det gäller AI-tekniken.

Resultaten presenteras nu i rapporten Generative AI Challenges and Potential Unveiled: How to Achieve a Competitive Advantage.

I undersökningen ställdes frågor om organisationernas planer på att använda GenAI, hur tekniken integreras i den strategiska planeringen och vilka utmaningar organisationerna står inför på AI-området.

Studien visar att fyra av tio nordiska organisationer (40 procent) har börjat implementera GenAI, varav fem procent har integrerat tekniken fullt ut på företagsnivå.

Av de organisationer som har infört GenAI rapporterar ett stort antal att de redan ser betydande fördelar med tekniken. En majoritet av de nordiska respondenterna, 95 procent, rapporterar förbättrad medarbetarupplevelse och -nöjdhet. 80 procent uppger att de sparar in på driftskostnader och 80 procent att kundlojaliteten ökat.

Stor entusiasm för generativ AI men potentialen dämpas av bristande tillit och beredskap hos beslutsfattarna

Studien visar att även om många företag ännu inte har implementerat GenAI så planerar de att göra så. De flesta (84 procent) planerar att investera i GenAI till 2024/25, och drygt en av fyra (26 procent) planerar att rulla ut GenAI som inbyggd funktionalitet på företagsnivå.

Entusiasmen för GenAI och vad den kan åstadkomma för organisationerna dämpas dock av bristande förståelse – 87 procent av de nordiska beslutsfattarna medger att de inte fullt ut förstår GenAI eller dess potentiella påverkan på affärsprocesserna.

SAS Institutes studie visar också att mindre än en av tio organisationer i Norden (10 procent) har genomgått de förberedelser som krävs för att följa de nya reglerna för GenAI, medan 95 procent saknar ett ramverk för styrning.

Tre fjärdedelar av de nordiska beslutsfattarna medger att de är oroade över problem med datasekretess (75 procent) och säkerhet (77 procent) när det gäller att använda GenAI. Färre än 4 procent har en organisation som tränats för styrning och övervakning av GenAI. Dessutom saknar nästan tre av fyra organisationer (74 procent) funktionalitet för att kontinuerligt övervaka sina system för GenAI.

– Det är glädjande att se att beslutsfattare i Norden inser att generativ AI kan driva innovation, nya konversationsupplevelser och operationell effektivitet. Men resultaten visar också att många organisationer inte har på plats vad som krävs för att framgångsrikt och ansvarsfullt implementera tekniken i sin verksamhet, säger Josefin Rosén, Trustworthy AI Specialist  på SAS Institute.

– Organisationer stöter på utmaningar i samband med implementeringen. Detta riskerar att sluka resurser, göra satsningar ineffektiva, och minska deras konkurrenskraft. Bristande strategi och kontroll riskerar även att försvåra för dem rent juridiskt för att svara mot EU:s AI Act. Organisationer behöver ägna mer tid åt att utveckla sina affärsstrategier där man ser till att integrera AI på ett effektivt sätt och kan säkerställa integration, styrning och transparens hos tekniken. Vi ser fram emot att stödja våra kunder inom dessa områden och vet att vår AI-plattform och vår approach som omfattar människor, processer och teknik, påskyndar deras resa mot en ansvarsfull och tillförlitlig användning och utveckling av AI, säger Josefin Rosén.

SAS rapport innehåller ett antal rekommendationer som organisationer bör följa för att framgångsrikt implementera GenAI. Det är rekommendationer som bland annat omfattar följande områden:

  • Strategisk implementering
  • Heltäckande styrning
  • Teknisk integration
  • Expertrådgivning

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00