Han bär stolt Optimistnålen

[PÅ STAN MED] Martin Bergek är CTO på OP5, det svenska bolaget som är mycket stora på övervakning av IT-miljöer. Tåg har, på olika sätt, funnits med i hans yrkesliv.

Han bär stolt Optimistnålen 1
Martin Bergek, CTO på OP5

Därför kändes det naturligt att vi träffade honom på Stockholms Centralstation.

I augusti 2017 började Martin Bergek som CTO på OP5. Han berättar att företagsnamnet är hämtat från Jan Guillous böcker om Carl Hamilton. I en av böckerna ”Den demokratiske terroristen” får Hamilton anställning på den fiktiva avdelningen OP5. Vilket motsvarar Sveriges militära underrättelsetjänst. Det finns inga likheter med den fiktiva världen mer än att OP5 är mycket duktiga på övervakning.

Idag har de ett 70-tal anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Oklahoma.

Ett smörgåsbord

”Vi erbjuder ett smörgåsbord inom IT-monitorering med många olika tjänster. Flaggskeppet är OP5 Monitor som är baserat på Nagios. Med hjälp av den kan våra kunder enkelt hålla koll på sina nätverk, applikationer, molntjänster m.m. OP5 Monitor visar hur alla enheter mår och vilken prestanda de för tillfället har. En loggningsfunktion finns också för att underlätta analyser av t.ex. utnyttjandet av den totala kapaciteten i ett nätverk. OP5 Monitor går att ladda ner från vår Web-sida och testköra. De kunder som har gjort det har sett nyttan mer eller mindre omgående”, berättar Martin.

”Vi satsar på paketeringar av våra lösningar för att underlätta för våra kunder. Kopplat till det har vi en mycket bra support. Vi tror att vi har hittat rätt eftersom våra kundundersökningar visar på 98 % kundnöjdhet. Vi tar dessutom fram nya produkter och det händer mycket hos oss just nu”, säger han.

Husdjur vs. Boskap

”Det är verkligen ett skifte på marknaden som pågår nu. Vi lämnar den tid då kunderna behövde köpa fysiska servrar och nu är vi på god väg in i en tid med mjukvarubaserade datacenters med virtuella servrar. Amazon tog oss till molnet och bl.a. Docker följde efter. Idag sätter många kunder upp ett stort antal servrar för att klara sin IT-drift. Oavsett hur många servrar de har kan de lätt övervaka hur de mår med våra tjänster och produkter. Om en server inte mår bra tar vi bort den och skapar en ny på en gång. Det sker automatiskt och märks inte av användarna”, förklarar Martin.

Idag lever vi i en värld full av olika hotbilder såsom Malware och DDoS-attacker. Vi frågar honom därför hur han ser på säkerhetsaspekterna när man sätter upp många virtuella servrar.

”Det finns en känd liknelse som tidigare har använts för att beskriva skalbarhet och nu även för att beskriva molntjänster. På engelska heter den Pets vs. Cattles (Husdjur kontra Boskap) och den kan användas för att beskriva hur vi bör se på våra servrar. Med fysiska servrar blir vårt förhållande till dem betydligt mer likt hur vi förhåller oss till våra husdjur. Servern känns unik och den går att ta på. Virtuella servrar kan liknas vid boskap i en stor hjord. De finns där och gör det de ska göra men är i övrigt anonyma. Om en server går ner så tar man helt enkelt bort den och ersätter den med en ny. Eftersom de virtuella servrarna sätts upp utifrån fördefinierade parametrar är det ingen risk att du får in något annat än boskap i flocken. Man har helt enkelt bättre koll på korna”, säger Martin med glimten i ögat.

Ser till att bagaget kommer rätt

”En av våra kunder är det holländska bolaget Vanderlande som är världsledande på värdeadderande logistiklösningar på flygplatser. De ser bl.a. till att bagaget kommer till rätt flight när vi har checkat in det. Andra kunder till oss är företag vars verksamhet gör att de naturligt har en väldigt ojämn belastning på sitt nätverk och därför ett stort behov av att de har en bra och tydlig övervakning av sin datatrafik. Det handlar t.ex. om företag i spelbranschen”, berättar Martin.

”Vi kan, i princip, övervaka vad som helst eftersom våra lösningar är mjukvarubaserade och flexibla. Vi kan mäta av hybrida miljöer på en hög nivå och det står helt klart att behovet av IT-övervakning ökar konstant”, säger han.

Tog Internet till tågen

Vi frågar Martin om det var självklart att det skulle bli IT-branschen för honom.

”Ja, det kan man nog säga. Min pappa arbetade på IBM och redan som 10-åring började jag att programmera i IBM-baserade språket PL/I. Jag läste fysik och medicin på Chalmers och det hade givetvis kunnat bli en annan bana för mig i yrkeslivet. I och med att jag började på Ericsson i Lund så kändes det ändå helt rätt att det blev IT-branschen för mig”, svarar han.

”Ibland brukar jag tänka på att jag oftast har jobbat med sådant som inte syns och inte går att ta på. När jag arbetade på Ericsson fick jag i alla fall chansen att arbeta med att utveckla en mobiltelefon som folk bar omkring i fickan. Det var ett spännande arbete”, berättar Martin.

Han är en person som engagerar sig fullt ut i det han gör. Han har startat ett eget teknikbolag som bl.a. arbetade med att ta fram en lösning för mobiltelefoner som syftade till att förbättra möjligheterna att skicka data via mobilen. Det här var på den tiden då det inte fanns några abonnemang med fastpris-upplägg. Att skicka data via mobilen var hiskligt dyrt. Samtidigt tog företaget fram en lösning för att utrusta tåg med Internet. De samarbetade med ABB som tillverkade tåg. Den första sträckan i världen där passagerarna fick möjlighet att koppla upp sig under resan var Köpenhamn – Oslo. Roslagsbanan utanför Stockholm var också tidigt ute.

Hans engagemang visar sig även i privatlivet. Martin berättar att han just nu håller på och lär sig mer om Suzukimetoden som är en pedagogisk metod som används främst när man ska lära sig att spela ett instrument. Metoden är framtagen av den japanske violinisten Shinichi Suzuki. Martin och hans son håller på och lär sig att spela fiol och det var i samband med det som han kom i kontakt med metoden och blev fascinerad av upplägget.

Vad händer i framtiden?

Han bär stolt Optimistnålen 2Vi frågar Martin om vad han tror om utvecklingen inom hans område de kommande fem åren.

”Jag tror att Artificiell Intelligens (AI) kommer att utvecklas mycket snabbare än vi tror idag och bli en del av vår vardag. Automatisering är en annan tydlig trend som leder till att vi kan förutsäga händelser innan de har inträffat. Vi kommer att kunna lösa problem innan det har hänt”, svarar han.

”Jag kan också se att många företag går mer mot att sälja tjänster i stället för produkter. Volvo är ett exempel som idag säger att de säljer transportlösningar och inte fordon”, avslutar Martin.

Innan vi skiljs åt visar han ett märke med texten ”Var optimist” som han bär på kavajslaget. Martin berättar att den kallas för Optimistnålen och den skapades en gång i tiden av den legendariske chalmeristen, nobelpristagaren och AGA-chefen Gustaf Dalén. Trots att han förlorade synen 1912 vid en explosionsolycka och att AGA i samband med bl.a. Kreuger-kraschen drabbades så hårt ekonomiskt att han för andra gången förlorade sin egen förmögenhet var Gustaf Dalén en obotlig optimist. Han kom alltid tillbaka. Han lät tillverka ett antal Optimistnålar och när han träffade på någon dysterkvist brukade han sätta en nål på deras rockslag.

Med en sådan förebild och den Optimistnål som han stolt bär kan det givetvis inte gå fel för varken Martin eller OP5.

Privat:
Namn:                                          Martin Bergek
Ålder:                                            49 år
Bor:                                               Askim
Familj:                                          Fru samt en son på 7 år och en dotter på 11 år.
Intressen:                                     Barnen, Fotbollstränare, Musik, Föreningsengagemang
Senaste lästa bok:                       Direktörernas Direktör Sigfrid Edström – ASEA-chef, SAF-bas och OS-pamp av Anders Lif
Kommande resa:                         Vancouver (jobbet)
Antal devices:                             Ett 40-tal