Interna big data för att förändra nätverkshantering och applikationsleverans

Vi har alla hört om affärsapplikationer som säljs in av big data-förespråkare – datadrivna köpbeslut, förbättrade marknadskunskaper och kundfeedback som leder till handling.

Dessa har tveklöst ett stort värde för företag men organisationerna behöver bara blicka inåt för att hitta ännu fler outnyttjade möjligheter. , NWE på ALE beskriver här två stora interna IT-processer som kan dra nytta av att använda big data: nätverkshantering och applikationsleverans.

SNS Research uppskattar att big data-investeringar uppgick till 40 miljarder dollar globalt förra året. Branschens medvetenhet och mottagande är lika imponerande – 89 % av företagsledarna anser att big data kommer att revolutionera verksamheten på samma sätt som internet gjorde. big data 2Men big data handlar inte längre bara om stora volymer ostrukturerade data eller bara om att förfina externa affärsmetoder – tillämpningarna fortsätter att utvecklas. Tillkomsten av big data-analyser har banat väg för smartare nätverks- och applikationshantering. I slutänden kan big data utnyttjas internt för att skapa kostnadsbesparande effektivitet, optimering av nätverkshantering och applikationsleverans.

Vad ”trendar” på nätverket?

Att åstadkomma fullständig nätverkssynlighet har varit ett huvudmål för IT-chefer under senare år – och de nya verktygen för att utnyttja big data utgör en livlina. Metoder för förutsägande analyser möjliggör en övergång från reaktiva till proaktiva tillvägagångssätt i nätverkshanteringen. Genom att tillåta synliga enheter och applikationer för IT-avdelningarna i hela nätverket kan den växande BYOD-trenden (Bring Your Own Device – använd din egen enhet) kontrolleras på ett säkert sätt.

Den senaste generationens switchteknik har kommit så långt att synlighetsfunktioner för applikationer nu kan bäddas in direkt i de mest avancerade switcharna. De här switcharna, till exempel Alcatel-Lucent Enterprise OmniSwitch 6860, kan ge förutsägande analyser på avancerad nivå. Fördelarna med de förutsägande analyserna är varierande – IT-avdelningar kan etablera mönster för daglig rutintrafik för att snabbt kunna identifiera avvikelser som hindrar nätverket. Enkelt uttryckt: nu går det att upptäcka vad som ”trendar” – oavsett om det är säkerhetskopiering, omfattande bandbreddsanvändning eller distribution av vanliga applikationer.

Fler uppgifter än någonsin kan automatiseras och dynamiska svar på nätverks- och användarbehov blir standard. Högprioriterade användare, exempelvis interna team som kräver ständigt samarbete, kan prioriteras i realtid när det gäller nödvändig nätverkskapacitet.

Effektiv distribution av applikationer

En effektiv applikationshantering har särskilda utmaningar, till exempel att driva igenom en flexibel men säker policy för användare och enheter. Med big data får du den affärsinformation som behövs för en nära hantering av applikationsdistributionen genom att analysera dataströmmar, bland annat applikationsprestanda och användarfeedback. Kunskaper om hur anställda eller partners använder applikationer gör att IT-avdelningarna kan identifiera redundanta funktioner eller enheter som används lite och för att skära ned eller öka support och utveckling efter behov.

Genom en effektiv distribution av resurser baserat på big data-kunskaper kan avkastningen maximeras. Smartare inriktning av resurser borgar för en mer slimmad IT-distribution och minskar behovet av vidare investeringar i maskinvara och applikationer med höga kostnader.

Framtidens samlade nätverk

Insamling, bearbetning och analys av big data fortsätter att avancera och utvecklas när allt fler företag anammar konceptet och marknaden växer. Men medan den befintliga infrastrukturen i många företag kan utnyttja big data i begränsad utsträckning kommer en samlad nätverksinfrastruktur att, genom en förenklad och flexibel arkitektur, maximera fördelarna och samtidigt minska totalkostnaden för ägande – och möta avkastningskraven.

Genom att införa en robust nätverksinfrastruktur kan företagen säkerställa en framtidssäker big data-verksamhet. Framväxten av big data har skapat en verklig möjlighet för IT-avdelningar att utveckla smarta nätverk. Nu är det upp till företagen att ta tillvara på möjligheten.

Post Comment