IT-beslutsfattare pressas att kompromissa med IT-säkerheten

En undersökning genomförd av Vanson Bourne, på uppdrag av VMware, ett ledande företag inom molninfrastruktur och företagsmobilitet, visar att nästan varannan (47 procent) IT-beslutsfattare i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) upplever en sådan press att leverera företagsmobilitet att de är beredda att kompromissa med företagets IT-säkerhet för att kunna göra detta.

En majoritet (55 procent) anser att fördelarna med företagsmobilitet är så stora att det är värt att riskera en säkerhetsincident för att öka mobiliteten. Resultaten visar vilken brådska dagens företag har att genomföra sin digitala transformation – och vilka säkerhetsrisker den kan innebära om den inte genomförs på ett korrekt sätt.itbeslutfattare

Undersökningen, i vilken över 1700 IT-beslutsfattare och 3500 kontorsmedarbetare har deltagit, visar att två av tre (66 procent) IT-medarbetare i EMEA-regionen uppger att det främst är krav från företagets anställda som pressar dem att kompromissa med säkerheten. Nästan var tredje IT-anställd (29 procent) uppger att deras egen produktivitet begränsas av bristande mobilitet.

Undersökningen visar även att nästan var fjärde (22 procent) medarbetare regelbundet ignorerar företagets mobilsäkerhetspolicy för att kunna vara mer produktiv i sitt arbete. Mer än var tredje (35 procent) IT-beslutsfattare uppger att deras överordnade pressar dem att hantera företagsdata på sina mobila enheter på ett sätt som egentligen bryter mot företagets policy. 42 procent upplever det som riskabelt att låta medarbetare hantera företagsdata på sina privata enheter och mer än var tredje (35 procent) anser att den största risken för företaget att drabbas av en cyberattack ligger i medarbetarnas hanterande av företagsdata på privata enheter.

– Den digitala transformationen förutsätter mobilitet. Behovet av mobilitet gör att många medarbetare idag kompromissar med säkerheten för att föra verksamheten framåt. Den goda nyheten är att man inte behöver göra detta för att genomföra en transformation. Med en mjukvarudefinierad arkitektur kan säkerheten byggas in i applikationen, i nätverket, på användar- och datanivå. På detta sätt får användare åtkomst till all data de behöver på alla typer av enheter – utan att man kompromissar med säkerheten, säger Ian Evans, Vice President End User Computing EMEA & Managing Director, AirWatch EMEA, VMware.

Post Comment