Att kunna se klart i en allt molnigare framtid

[KRÖNIKA] Att säga att den digitaliseringens utvecklingen är enorm är förmodligen årets underdrift.

Att kunna se klart i en allt molnigare framtid 1När konsumenterna i allt större utsträckning går över till online- och mobila kanaler har dagens globala ekonomi succesivt blivit alltmer beroende av teknologi. Analysföretaget Gartner förutspår att 41 procent av företagens intäkter kommer från digital handel år 2020. I takt med att de tekniska enheterna får alltmer avancerad funktionalitet, har konsumenterna börjat förvänta sig ett ständigt flöde av nya och spännande digitala upplevelser från de varumärken och tjänster de interagerar med. Det här pressar företagen att snabbare driva på sin digitala transformation och förnyelsetakt, men de har inte råd att offra kvalitet för snabbhet. Användare förväntar sig att mjukvara alltid ska fungera perfekt och i en värld av sjunkande varumärkeslojalitet kan en dålig digital upplevelse snabbt resultera i minskade intäkter. Detta skapar i sin tur ett problem för IT-chefer; hur kan de uppnå den flexibilitet som krävs för en framgångsrik verksamhet utan att riskera mycket annat som också påverkar affären?

Molnets uppgång
I sina ansträngningar att möta denna utmaning har organisationer flyttat över mer av sin infrastruktur och sina tjänster till molnet för att dra nytta av den smidighet och stabilitet som det erbjuder. Många imponerades av Salesforce när de 1999 introducerade möjligheterna med Software-as-a-Service, men med AWS intåg på marknaden 2006 skapades ett koncept med ännu större potential – Infrastructure-as-a-Service (IaaS). På senare tid har organisationer omstrukturerat applikationer med cloud native-arkitekturer, såsom dynamiska mikrotjänster och containers, så att de kan fungera sömlöst i molnet och skapa ännu större flexibilitet.

Om man snabbspolar fram till idag, är IT-branschen nästan oigenkännlig jämfört med hur det såg ut för bara några år sedan. Explosionen av molntjänster från en mängd olika leverantörer har gett organisationer möjlighet att skapa de bästa IT-ekosystemen för just sina krav, snarare än att använda en ”one size fits all”-lösning från en enda leverantör. Som ett resultat har hybrida och webbaserade molnmiljöer blivit en norm. Moderna IT-miljöer omfattar ett stort antal molnplattformar och tjänster; från AWS, OpenStack och Azure, till Docker, Kubernetes och OpenShift, för att inte tala om de många SaaS-applikationer som nu på bred front driftsätts i de flesta organisationer.

Komplexitetsgåtan
Samtidigt som dessa nya molnmiljöer erbjuder den snabbrörlighet som moderna digitala företag behöver för att lyckas, tillför de även en enorm komplexitet, vilket gör det nästan omöjligt för IT-team att hantera användarupplevelser och effektivt optimera den digitala prestandan. En ny Dynatrace-studie visar att det genomsnittliga antalet teknologikomponenter som berörs av en enda transaktion via webb- eller mobilapplikationer har ökat till 35 under de senaste fem åren. Med applikationer som körs som dynamiska mikrotjänster i containermiljöer, spridda över storskaliga hybrida multimolnmiljöer, är det mycket svårare att hålla reda på var allt finns och hur det presterar.

Det finns nu bokstavligen flera miljarder komplexa beroendeförhållanden mellan de komponenter som utgör digitala tjänster. Detta skapar ett nästan oändligt antal faktorer som kan påverka användarupplevelsen. Som ett resultat har det blivit svårare än någonsin att säkerställa att prestandan inte hindrar kundklick från att bli till konverteringar som driver affärsintäkter. Det handlar dock inte bara om ett företags intäkter utan även om dess rykte. I dagens extremt konkurrensutsatta och uppkopplade digitala ekonomi räknas varje enskild kund och en negativ upplevelse kan ha en oöverskådlig inverkan på ett företags rykte. Organisationer måste därför inhämta insikter från alla användare och deras interagerande över samtliga enheter för att garantera att varje kund blir behandlad enligt förväntningarna. Traditionella tillvägagångssätt för prestandaövervakning kan helt enkelt inte erbjuda denna synlighet och har utformats för statiska miljöer som har utvecklats långsamt över tid.

Bort från APM-dimmorna och in i cloud native-landet
Organisationer behöver anta nya tillvägagångssätt för att optimera prestanda och hantera användarupplevelser för att lyckas i cloud native-världen. Det första steget är att konsolidera mängden övervakningslösningar som organiskt ackumulerats in deras IT-avdelningar under de senaste åren. Separata instrumentpaneler som övervakar varje molnmiljö kan vara oerhört kostsamma, för att inte tala om att de ger en fragmenterad bild av användarupplevelsen. En heltäckande bild av läget är avgörande för att minimera de totala ägandekostnaderna (TCO) och ge en relevant helhetsbild av användarupplevelse och digital prestanda över hela företaget.

Det är också nödvändigt att undvika att bara tillföra mer “data på glas”. IT-team behöver inte fler instrumentpaneler där de manuellt konfigurerar och sedan övervakar miljön. De behöver bara omedelbar inblick i var de kan optimera användarupplevelser för att maximera konverteringar. De behöver orsakssammanhang för att direkt kunna identifiera den exakta källan till eventuella prestandaproblem och föreslå lösningar, snarare än att bara ställa fler frågor. För detta ändamål blir AI och automatisering avgörande för prestandahantering, vilket möjliggör för IT-team att automatiskt upptäcka sina dynamiska IT-ekosystem och analysera beroendeförhållanden mellan applikations- och infrastrukturkomponenter när de förändras i realtid.

I en gradvis mer molncentrerad framtid kommer de som inte anpassar sitt synsätt till prestationshantering bli alltmer förvirrade av alla de olika beståndsdelar av övervakningsdata som ger en fragmenterad och föråldrad bild av användarupplevelsen. Att omfamna nästa generations tillvägagångssätt med fokus på AI och automatisering kommer att vara nyckeln för att kunna rida på innovationsvågen och leverera sömlösa digitala upplevelser.

Av: Ossi Savolainen, Nordenansvarig, Dynatrace