Cisco och IBM i massivt samarbete mot cyberkriminalitet

Cisco och IBM offentliggör idag ett nytt samarbete kring produkter, tjänster och säkerhetsinformation, för att bättre kunna möta de allt mer avancerade och globala hoten inom IT-säkerhetsområdet.

Inom ramen för samarbetet kommer Ciscos säkerhetslösningar att integreras med Cisco och IBM i massivt samarbete mot cyberkriminalitet 1IBMs säkerhetsanalysplattform, QRadar, för bättre skydd av kunders nät, användarenheter och molntjänster. Samarbetet etablerar också en ny relation mellan de båda företagens forskningsenheter inom IT-säkerhet.

En ny undersökning från Cisco visar att 65 procent av verksamheterna använder mellan sex och 50 olika säkerhetsprodukter. Komplexiteten som mängden olika produkter skapar kan i sin tur leda till säkerhetsluckor och en ökad arbetsbelastning för redan hårt pressade IT-säkerhetsavdelningar.

  • Genom att IBM Security och Cisco samarbetar kan vi hjälpa verksamheter att snabbare identifiera och förhindra hot samt erbjuda kunderna integrerade verktyg som gör att de kan automatisera säkerhetsarbetet, säger Marcus Hallberg, säkerhetsexpert på IBM.

Som en del av samarbetet kommer Cisco att utveckla nya applikationer på IBMs säkerhetsanalysplattform QRadar. De två första applikationerna kommer att kunna hjälpa IT-säkerhetsavdelningar att förstå och reagera på avancerade hot och kommer att finnas tillgängliga på IBM Security App Exchange. Applikationerna kommer att ge en bättre användarupplevelse och hjälpa kunder att identifiera och hantera IT-säkerhetsincidenter mer effektivt när de arbetar med Ciscos NGFW-lösning (Next-Generation Firewall), NGIPS (Next-Generation Intrusion Protection System) och lösningar för avancerat skydd mot skadlig kod (AMP och Threat Grid).

För mer information, se: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52476.wss