Conapto och SEOM samarbetar för ett hållbart samhälle

[KANALPARTNER] Conapto och SEOM (Sollentuna Energi & Miljö AB) har upprättat en plan för att återvinna och leverera värme till SEOM fjärrvärmenät.

Conapto och SEOM samarbetar för ett hållbart samhälle 1
Håkan Björklund, från Conapt och Monika Söderlund Andreasson från SEOM (Sollentuna Energi & Miljö AB)

Målet är att, med hjälp av den restvärme som finns i Conaptos datacenter i Sollentuna, kunna värma upp ca 1800 bostäder.

”Det här är en viktig del i vår ambition att bidra till ett hållbart samhälle. Vi har satt en mycket aggressiv hållbarhetsplan där vi har som slutmål att bli en helt klimatneutral leverantör av colocation. En del i det arbetet är att titta på hur vi kan effektivisera vår drift och då är värmeåtervinning en perfekt lösning. Då SEOM aktivt driver ett arbete med att ta till vara restvärme i kommunen har SEOM varit väldigt positiva till detta projekt och vi ser fram emot det fortsatta arbetet, säger Håkan Björklund, VD på Conapto”

Conapto var tidigt ute med att utnyttja förnybara energikällor och har drivit sina datacenter med 100% vindkraftsel i 10 år nu. Nästa steg är alltså värmeåtervinning på alla sina anläggningar samt även solpaneler som kommer kunna bidra till ännu mer energieffektiva datacenters.

”För oss på SEOM är detta en milstolpe, det blir det första datacentret som vi kopplar på vårt fjärrvärmenät. Vi jobbar ständigt med att hitta nya energismarta lösningar som kommer våra invånare och företagare till nytta och har sedan länge ett fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor. Med hjälp av denna lösning räknar vi med att, när anläggningen är fullt utbyggd, kunna leverera energismart värme till ca 1800 bostäder i kommunen, säger Monika Söderlund Andreasson på SEOM”